Kapitel 3 Adgang til udstillinger

Kapitel 3 Adgang til udstillinger

3.1 Registrering i LO eller RIEX

Alle katte, tilmeldt til en udstilling, skal være registreret i enten LO eller RIEX registeret hos et FIFe medlem med undtagelse af:
- Huskatte
- Novicer
- Katte tilmeldt af udstillere som beskrevet i artikel 8.2.2
De følgende katte der endnu ikke er registreret i enten LO eller RIEX registeret, men hvis registrering er undervejs, kan udstilles:
- Killinger (3til 6 måneder)
- Katte importeret fra andre organisationer

FD appendix §14
Importerede katte kan udstilles, såsnart der foreligger attestation fra stambogsfører, for at transfer samt originalstamtavle fra hjemlandet beror hos stambogsføreren.


3.2 Microchip
Hvor det er muligt anbefales det at anvende microchipping som identifikation på udstillings- og avlskatte

3.3 Minimums alder
Kattens skal være mindst tre måneder på udstillingen. Denne regel gælder ved Internationale og Nationale udstillinger, Seminarer samt Special- og Propagandaudstillinger.

3.4 Adgang til udstillinger
Katte skal have klippet kløerne inden de ankommer til udstillingshallen.

Følgende har adgang til udstillingen:
- Øretatoverede katte

Følgende har ikke adgang til udstillinger:
- Diegivende hunkatte
- Drægtige hunkatte
- Katte, som har fået kløerne fjernet
- Døve katte
- Katte med kuperede haler
- Katte med kuperede ører
- Ikke-neutraliserede huskatte ældre end 10 måneder

3.5 Hvide katte
Hvide katte skal have en dyrlægeattest på, at de ikke er døve.

3.6 Konkurrence i henhold til fænotype
Katten konkurrerer på udstillinger i overensstemmelse med deres fysiske udseende (fænotype)
Hvis den afviger fra kattens kendte genotype, skal ikke blot den kendte genotype, men også fænotypen fremgå af stamtavlen. Fænotypen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i EMS listen og skal skrives i parentes.

3.7 Aflåsning af bure
Det er forbudt – og straffes med udelukkelse fra konkurrencen - at låse burene med hængelås og/eller flytte katten til et andet bur før bedømmelserne er færdige.

3.8 Tegn på sygdom under udstillingen
Hvis den vagthavende dyrlæge under udstillingen finder tegn på, at en kat er syg, skal pågældende kat sammen med alle andre katte der tilhører samme udstiller straks fjernes fra udstillingen.

FD appendix §18: Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises der til de til enhver tid gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdommen, kan katte fra udstillerens husstand igen udstilles.
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisningsgrund påføres af dyrlægen


3.9 Fejl der medfører diskvalificering
Flyttet til skema over fejl

FD appendix § 16b
Der skal ved indskrivning på udstilling forevises attest på, at der på hankatte over 10 måneder ikke forefindes testikulære anomalier.


3.10 Generelle fejl i alle racer
Flyttet til skema over fejl