JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her: 
 

Hjem
Søg
JYRAK
Udstillinger
Killinger til salg
Opdræt
Medlemsservice
Katteracer
Betaling til JYRAK
Formularer


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
JYRAKs kalender 2020

Køb af kattegrus med medlemsrabat

Opdateret! JYRAK topkatte

Kattemagasinet

 Kapitel 5 Udstillingsklasser

Kapitel 5 Udstillingsklasser

5.1 Konkurrence i den rigtige klasse
En kat kan kun konkurrere i den klasse, den tilhører.
Klasseinddeling skal være i henhold til FIFe-regler.
Kattenes alder skal fremgå af dommersedlen.
Den anvendte standard, skal være den af FIFe anerkendte.

FD appendix § 36: En kat kan udstilles uden for konkurrence (hors cocour), når dette bemærkes på tilmeldingsblanketten.
Novicegodkendelse af alle eksisterende racer afskaffes.
Dispensation kan gives i særlige tilfælde.


5.2 Diplomer
Flyttet til artikel 6.8.2

5.3 Konkurrence i kastratklasser
Når en Champion, International Champion, Grand International Champion eller Supreme Champion er blevet neutraliseret, kan den, samtidig med at den beholder sin titel, kvalificere sig til titlerne Premier, International Premier, Grand International Premier eller Supreme Premier i kastrat klasserne.

5.4 Betingelser for konkurrence i de forskellige klasser

Klubber og Sammenslutninger af Klubber skal følge FIFe's regler for de følgende klasser:

Klasse 1 Supreme Champion (og Europa Champion/FIFe American Champion)
Klasse 2 Supreme Premier (og Europa Premier/FIFe American Premier)
Klasse 3 Grand International Champion (CACS)
Klasse 4 Grand International Premier (CAPS)
Klasse 5 International Champion (CAGCIB)
Klasse 6 International Premier (CAGPIB)
Klasse 7 Champion (CACIB)
Klasse 8 Premier (CAPIB)
Klasse 9 Åben (CAC)
Klasse 10 Kastrat (CAP)
Klasse 11 Ungdyr 6 10 måneder
Klasse 12 Killinger 3 6 måneder
Klasse 13a - Noviceklasse
Klasse 13b - Kontrolklasse
Klasse 13c - Bedømmelsesklasse
Klasse 14 Huskatte

I alle kategorier for klasserne 1 til 12 er disse underopdelt i race, farve varietet og køn.
Katte der konkurrerer i klasserne 1 til 12 kan konkurrerer om BIV jvf. artikel 4.8 og om Best In Show jvf. artikel 4.9 og 5.5.3.
Katte der konkurrerer i klasse 14 kan konkurrere om Best In Show huskat jvf. artikel 4.9.

Klasse 1: SUPREME CHAMPION (og Europa Champion/FIFe American Champion)
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Supreme Champion, Europa Champion eller FIFe American Champion. Katten får en bedømmelse med "Ærespræmie" og vil ikke længere blive klassificeret.

Klasse 2: SUPREME PREMIER (og Europa Premier/FIFe American Premier)
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Supreme Premier, Europa Premier eller FIFe American Premier.
Katten får en bedømmelse med "Ærespræmie" og vil ikke længere blive klassificeret.

Klasse 3: GRAND INTERNATIONAL CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Grand International Champion. I denne klasse kan der uddeles CACS.

Klasse 4: GRAND INTERNATIONAL PREMIER
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Grand International Premier. I denne klasse kan der uddeles CAPS.

Klasse 5: INTERNATIONAL CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen International Champion. I denne klasse kan der uddeles CAGCIB.

Klasse 6: INTERNATIONAL PREMIER
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen International Premier. I denne klasse kan der uddeles CAGPIB.

Klasse 7: CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Champion. I denne klasse kan der uddeles CACIB.

Klasse 8: PREMIER
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som allerede har opnået titlen Premier. I denne klasse kan der uddeles CAPIB.

Klasse 9: ÅBEN
Denne klasse er åben for katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAC.

Klasse 10: KASTRAT
Denne klasse er åben for alle neutraliserede katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAP.

Klasse 11: UNGDYR 6-10 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 6 måneder, men endnu ikke 10 måneder gamle (se artikel 1.17.e og 3.1).

Klasse 12: KILLINGER 3-6 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 3 måneder gamle, men endnu ikke 6 måneder (se artikel 1.17.e og 3.1).

Klasse 13a: NOVICEKLASSE
En novice er en kat hvis forældre er ukendte eller uden stamtavle.
En kat kan kun udstilles i novice-klassen på en International udstilling i dens eget land i en alder af minimum 10 måneder efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler.
En novice kat kan kun udstilles én gang i "Novice"-klassen.
I denne klasse bliver katten bedømt af 2 Internationale FIFe dommere.
Dommerne skal informeres skriftligt af arrangøren om grunden til at katten udstilles i denne klasse.
Novicekatten skal opnå kvalifikationen "Excellent" (i forhold til målracens standard for godkendte racer), hhv. "I" (i forhold til den foreslåede standard for ikke-godkendte racer) for at kunne blive re-registreret med en målrace, så novicen kan bruges i et avlsprogram for målracen (se FIFes Avls- & registreringsregler artikel 9.2.3)
Begge dommeres underskrift er påkrævet.

Klasse 13b: KONTROLKLASSE
Kontrolklassen er til de racer, som er ved at blive udviklet eller katte som er et resultat af race krydsninger og hvor dette foregående er blevet tilladt af det nationale FIFe-medlem.
En kat kan kun udstilles i kontrol-klassen på en International udstilling i dens eget land i en alder af minimum 3 måneder efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler.
I denne klasse bliver katten fremstillet for to Internationale FIFe dommere og dette kan ske før den officielle bedømmelse begynder.
Dommerne skal informeres skriftligt af arrangøren om grunden til at katten udstilles i denne klasse.
Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, men skal opnå kvalifikationen "Excellent",(i forhold til målracens standard for godkendte racer), hhv. "I" (i forhold til den foreslåede standard for ikke-godkendte racer) for at kunne blive re-registreret med en målrace, så novicen kan bruges i et avlsprogram for målracen (se FIFes Avls- & registreringsregler artikel 9.2.2)
Begge dommeres underskrift er påkrævet.

Klasse 13c: BEDØMMELSESKLASSE
For at tilsikre en kats korrekte EMS-kode kan den fremstilles i Bedømmelsesklassen for at fastslå kattens korrekte farve eller andre karakteristika. Dette kan ske efter ønske fra det nationale FIFe medlem eller af udstilleren.
I denne klasse bliver katten fremstillet for to Internationale FIFe dommere og dette kan ske før den officielle bedømmelse begynder.
Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, og hverken en kvalifikation eller klassifikation, men en bekræftelse af dens fulde EMS-kode, der skal være underskrevet af begge dommere.

Klasse 14: HUSKATTE
Huskatte skal dømmes i overensstemmelse med FIFe-standarden (se den generelle del af standarderne).

5.5 Ikke-standard/ikke-godkendte/foreløbigt godkendte racer
5.5.1 Ikke-standard varieteter
Katte som tilhører en ikke-standard varietet i en race skal opføres i kataloget og på dommersedlen som XLH * eller XSH * (se artikel 6.1 i FIFes Avls- & Registreringsregler)
* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet dvs. små bogstaver for farve etc. XXX er EMS-koden for den oprindelige race.
På udstillinger betragtes ikke-standard varieteter som langhårs-/korthårsafkom (XLH/XSH: Se artikel 5.5.3

5.5.2 Ikke-godkendte varieteter
Katte som ikke tilhører en ikke-godkendt varietet, skal opføres i kataloget og dommersedlen under den relevante EMS-kode med tilføjelse af bogstavet "x" i tilfælde af en ikke-godkendt varietet.
F.eks.: PER x *, EXO x *, SBI x *, BRI x *, ABY x *, OSH x *.
* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet dvs. små bogstaver for farve etc
De katte, hvis farvevarietet ikke er godkendt, vil få en kvalifikation (Excellent, Meget God, God) og blive klassificeret, men kan ikke få certifikat (CAC, CAP eller mere).
Disse katte kan ikke konkurrere om Best in Show.
Disse katte kan konkurrere om et "Bedste ikke-anerkendt Varietet", men dette er en uofficiel titel og kan ikke tælle med til en DVM-titel, uanset om farvevarieteten bliver fuldt godkendt på et senere tidspunkt.

5.5.3 Ikke-godkendte racer og huskatte
Katte som tilhører en ikke-godkendt race skal opføres i kataloget og på dommersedlen under den relevante EMS-kode med tilføjelsen ”non” for at indikere en ikke-godkendt race (se artikel 8.1 i FIFes Avls- & Registreringsregler)
Arrangøren skal i god tid før udstillingen informere dommerne om hvilke ikke-anerkendte racer med foreløbige forkortelser (EMS-kode: * non) som dommerne skal dømme.
De vil blive opdelt i klasser i forhold til race, køn og alder.
I hver klasse vil kattene kun blive klassificeret "I, II, III og IV" og kan ikke få en kvalifikation. Hvis klassen består af mere end 4 katte, vil øvrige opnå klassifikationen V (delt 5. plads)
Det gælder:
- Ikke-godkendte racer (* non) opført i FIFes Avls- & registreringsregler (artikel 8.1)
- Langhårsafkom (XLH)
- Korthårsafkom (XSH)
- Huskatte (HCL/HCS)
Med undtagelse af huskatte, som har sit eget Best In Show ifølge artikel 4.9, kan disse katte ikke konkurrere om Best In Show.
Disse katte kan konkurrere indbyrdes om en "Bedst i Ikke-anerkendt Varietet eller Race", men disse uofficielle titler kan ikke tælle med til en DVM- eller DSM titel, uanset om racen bliver fuldt anerkendt på et senere tidspunkt.

FD appendix §35: Katte udstillet i huskatteklassen må bæres af ejeren ved bedømmelsen.
For at kunne udstilles i klasse 14 Huskatte, skal:
- Katten være neutraliseret. Killinger og ungdyr kan udstilles som fertile til den fyldte 10. måned.


5.5.4 Foreløbigt godkendte racer
Katte som tilhører en foreløbig godkendt race vil kunne kvalificeres og klassificeres, men kan ikke udstille højere end i klasserne 7 og 8 og kan derfor ikke opnå certifikater højere end CACIB/CAPIB. Katte som har opnået det sidst mulige certifikat i disse klasser, kan kun udstilles udenfor konkurrence.
Katte som tilhører en foreløbig godkendt race kan konkurrere om BIV, men kan ikke nomineres og kan ikke blive Best In Show.

5.6 Tillægsklasser
Den arrangerende klub kan indføre følgende klasser ifølge lokal sædvane f.eks.:
klasse for "Par"
klasse for "Avlshanner"
klasse for "Grupper"
klasse for "National opdrætsklasse"
klasse for "Importerede katte"
klasse for "Katterier"
klasse for "Avlshunner og avlshanner"
klasse for "Veteraner"

Den arrangerende klub skal informere dommeren på forhånd, hvis han/hun skal dømme tillægsklasser.
I disse tillægsklasser vil kattene kun blive klassificeret "I, II, III og IV" og kan ikke få en kvalifikation. Hvis klassen består af mere end 4 katte, vil øvrige opnå klassifikationen V (delt 5. plads)