JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her: 
 

Hjem
Søg
JYRAK
Udstillinger
Killinger til salg
Opdræt
Medlemsservice
Katteracer
Betaling til JYRAK
Formularer


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
JYRAKs kalender 2020

Køb af kattegrus med medlemsrabat

Opdateret! JYRAK topkatte

Kattemagasinet

 Kapitel 4 Titler og certifikater

Kapitel 4 Titler og certifikater

4.1 Titler og certifikater

4.1.1 Forkortelser af titler:
CH - Champion
PR - Premier
IC - International Champion
IP - International Premier
GIC - Grand International Champion
GIP - Grand International Premier
EC - Europa Champion (anvendt indtil 31.12.2008)
EP - Europa Premier (anvendt indtil 31.12.2008)
FAC - FIFe American Champion (anvendt indtil 31.12.2008)
FAP - FIFe American Premier (anvendt indtil 31.12.2008)
SC - Supreme Champion (anvendt efter 01.01.2009)
SP - Supreme Premier (anvendt efter 01.01.2009)
NW – National Winner (anvendt efter 01.01.2011)
JW - Junior Winner
SW - Scandinavian Winner
WW - Verdensvinder (World Winner)
DM - Distinguished Merit
DSM - Distinguished Show Merit
DVM - Distinguished Variety Merit
For foreløbigt godkendte racer vil forkortelserne for titlerne Champion, Premier, International Champion og International Premier blive påført et "P", for at vise at der er tale om en titel på en kat, der udstilles i en ikke fuldt anerkendt race (f.eks. PCH, PPR, PIC, PIP)

4.1.2 Forkortelser af certifikater:
CAC - Certificat d'Aptitude du Championat
CAP - Certificat d'Aptitude du Premium
CACIB - Certificat d'Aptitude du Championat International de Beauté
CAPIB - Certificat d'Aptitude du Premium International de Beauté
CAGCIB - Certificat d'Aptitude du Grand Championat International de Beauté
CAGPIB - Certificat d'Aptitude du Grand Premium International de Beauté
CACS - Certificat d'Aptitude du Championat Suprême
CAPS - Certificat d'Aptitude du Premium Suprême

4.2 Opnåelse af titlen Champion eller Premier
For at opnå titlen Champion eller Premier skal katten opnå henholdsvis tre CAC'er eller tre CAP'er fra tre forskellige dommere på tre nationale eller internationale udstillinger i FIFe regi.
CAC’er tildeles i "Åben" klasse.
CAP’er tildeles i "Kastrat" klasse.

4.3 Opnåelse af titlen International Champion eller International Premier
For at opnå titlen International Champion eller International Premier skal katten opnå henholdsvis tre CACIB'er eller tre CAPIB'er fra tre forskellige dommere i to lande på internationale udstillinger i FIFe regi. Efter at have opnået to CACIB'er eller CAPIB'er i det samme land, skal katten opnå det tredje CACIB eller CAPIB i et andet land. Undtagelser for medlemmer som beskrevet i Afsnit 1.4.
CACIB’er tildeles i "Champion" klassen.
CAPIB’er tildeles i "Premier" klassen.
Der kan opnås maksimalt 2 (to) CACIB/CAPIB i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

4.4 Opnåelse af titlen Grand International Champion eller Grand International Premier
For at opnå titlen Grand International Champion eller Grand International Premier skal katten opnå henholdsvis seks CAGCIB'er eller seks CAGPIB'er fra tre forskellige dommere i tre forskellige lande på internationale udstillinger i FIFe regi. Efter at have opnået fire CAGCIB'er eller CAGPIB'er i det samme land, skal katten opnå det femte og sjette CAGCIB eller CAGPIB i et andet land.
Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGCIB/CAGPIB i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

Eller:
For at opnå titlen Grand International Champion eller Grand International Premier skal katten opnå otte CAGCIB'er eller otte CAGPIB'er fra fire forskellige dommere i to lande på internationale udstillinger i FIFe regi.
Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGCIB/CAGPIB i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

4.5 Opnåelse af titlen Supreme Champion eller Supreme Premier
For at opnå titlen Supreme Champion eller Supreme Premier, skal katten være tildelt henholdsvis ni CACS'er eller ni CAPS'er fra tre forskellige dommere i tre forskellige lande på internationale udstillinger i FIFe regi. Efter at have opnået syv CACS'er eller CAPS'er i det samme land, skal katten opnå det ottende og niende CACS eller CAPS i et andet land.
Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CACS/CAPS i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

Eller:
For at opnå titlen Supreme Champion eller Supreme Premier skal katten opnå elleve CACS'er eller elleve CAPS'er fra seks forskellige dommere i to lande på internationale udstillinger i FIFe regi.
Efter have opnået ti CACS'er eller CAPS'er i det samme land, skal katten opnå det sidste CACS eller CAPS i et andet land.
Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CACS/CAPS i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

4.6 Godkendelse af titler
Certifikater der er anerkendt som kvalifikation til titlerne Champion, Premier, International Champion, International Premier, Grand International Champion, Grand International Premier, Supreme Champion og Supreme Premier, er først gyldige efter godkendelse af det Nationale forbund eller Nationale Klub, som udstilleren tilhører.
For at få en titel tildelt, skal kattens ejer underrette det Nationale sekretariat inden for den næstfølgende måned efter opnåelsen af det sidst krævede certifikat for titlen.
Certifikater og titler der ikke er opnået ifølge FIFe's regler vil ikke blive anerkendt.

4.7 Oprykning til en højere klasse
Så snart en kat har opnået en gyldig titel (som bekrevet i artikel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. og 4.6) er det obligatorisk for katten at den bliver udstillet i den følgende, højere klasse.
En kat som allerede har opnået det maksimale antal af certifikater, som katten kan opnå i et givet land på vej mod en titel, kan ikke udstilles i konkurrence i dette land i den klasse hvor kravet er opfyldt. Bliver katten alligevel udstillet, kan den kun deltage "udenfor konkurrence"

4.8 Best in Variety (BIV)
a. Dommeren kan udtage Best in Variety blandt alle katte i en farve/farvegruppe uanset alder eller køn på betingelse af at mindst 3 katte i varieteten er til stede.
b. Hvis der er et større antal katte kan der udtages max. 3 forskellige BIV’er (killinger 3-6 måneder, ungdyr 6-10 måneder og voksne) efter samme regler som overfor.
c. Kastrater over 10 måneder har deres eget BIV.
d. For at opnå BIV skal katten have opnået minimum 95 point.
e. En dommer kan tilbageholde BIV hvis de udstillede katte ikke er tilstrækkeligt gode, dog kan BIV ikke tilbageholdes hvis en kat har opnået de nødvendige 95 point i sin klasse.

4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best In Show (BIS)

4.9.1 Nominering til Best In Show
Hver dommer kan nominere en kat, i de kategorier som dommeren har dømt på udstillingen, på følgende måde:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder (ikke opdelt på køn)
Bedste killing, 3 til 6 måneder (ikke opdelt på køn)

Huskatte kan uanset alder, nomineres som:
Bedste han korthår
Bedste hun korthår
Bedste han langhår
Bedste hun langhår

I tilfælde af at udstillingen er begrænset til en enkelt race (udstillingsarrangøren kan dog inkludere søskenderacer), kan hver dommer nominere otte (8) katte:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, han
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, hun
Bedste killing, 3 til 6 måneder, han
Bedste killing, 3 til 6 måneder, hun

4.9.2 Forbehold for nominering til Best In Show:
Katten skal tilhøre en fuldt anerkendt race eller farve (gælder ikke huskatte). Katten skal opnå mindst 97 point til bedømmelse.
Nominering til Best In Show kan ikke nægtes, hvis katten har opnået 97 point i sin klasse.
Forudsat at katten har opnået 97 point i sin klasse, kan dommeren nominere følgende:
En voksen kat, selvom katten har tabt BIV til et ungdyr i klasse 11, en killing i klasse 12 eller en anden voksen kat af det modsatte køn, i den samme farve varietet.
En kastrat, selvom katten har tabt BIV til en anden kastrat af det modsatte køn i den samme farve varietet.
Et ungdyr i klasse 11, selvom katten har tabt BIV til en voksen eller en killing i klasse 12 i samme farvevarietet.
Et killing i klasse 12, selvom katten har tabt BIV til en voksen eller et ungdyr i klasse 11 i samme farvevarietet.
Når dommeren har afsluttet bedømmelserne og nomineringerne i en eller flere kategorier, er det ikke tilladt for dommeren at genoptage bedømmelsen af katte fra disse kategorier, medmindre der er tale om katte fra ikke anerkendte farvevarieter, for forløbig ikke fuldt godkendte racer eller for ikke anerkendte racer.
Stadie dommere kan nominere deres bedste katte.

4.9.3 Best In Show
Best in Show kan blive valgt fra:
Samlet: Kategori I, II, III og IV
Opdelt: Kategori I, II, III og IV.
Hvis Best In Show afholdes samlet, skal der i panelet være minimum 1 International all-round dommer. Når Best In Show afholdes opdelt, kan dommere fra de enkelte kategorier benyttes.
Hver kategori kan have BIS titler som:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr (ikke opdelt på køn)
Bedste killing (ikke opdelt på køn)

Udstillingsarrangøren kan beslutte at:
- Best In Show han og Best In Show hun konkurrerer om Best In Show voksen (BIS) versus Best In Show modsat køn voksen (BOS).
- Best In Show hankastrat og Best In Show hunkastrat konkurrerer om Best In Show kastrat (BIS) versus Best In Show modsat køn kastrat (BOS).

Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler:
- BIS huskat langhår og BIS huskat korthår, eller
- BIS huskat han og BIS huskat hun, eller
- BIS huskat

På en udstilling begrænset til en enkelt race kan der udtages 8 Best In Show katte:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, han
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, hun
Bedste killing, 3 til 6 måneder, han
Bedste killing, 3 til 6 måneder, hun

4.9.4 Breed Best In Show
Arrangører kan afholde et seperat Best In Show for en race ("Breed BIS") under følgende konditioner:
1. Der er mindst 50 katte tilmeldt og i konkurrence på udstillingen i en hvilken som helst race (defineret af EMS koder) i enten kategori II eller kategori III
2. Der skal være mindst 50 katte i de øvrige racer i den aktuelle kategori som der afholdes "Breed BIS" for.
3. Racen som der afholdes "Breed BIS" for, kan ikke deltage i Best In Show for deres kategori.
4. Best In Show titler som opnås i "BReed BIS" er fuldt ud valide mht. FIFe titlerne DSM og JW.
5. Der kan kun afholdes et "Breed BIS" pr. dag, uanset kategorien.
6. Antallet på 50 katte er det laveste antal; FIFe medlemmer kan forhøje antallet til et "Breed BIS" på udstillingen eller i landet.
7. Det er ikke obligatorisk af afholde et "Breed BIS"; det er op til den enkelte udstillings arrangør eller FIFe medlem af træffe denne beslutning.
8. Hvis der afholdes et "Breed BIS" skal dette annonceres mindst 2 uger før udstillingen finder sted.
9. Et "Breed BIS" kan tilføjes som en kommentar på den officielle FIFe udstillingskalender med noteringen: Dato/Måned/år Breed BIS XXX, hvor XXX er EMS-koden for den relevante race. Undtaget er 1 dags udstillinger, hvor datoen også skal markeres, f.eks 01/01/2012 Breed BIS: BRI
10 Et "BReed BIS" kan ikke anvendes på udstillinger som er nævnt i kapitel 2

4.9.5 Best In Show på udstillinger for en race
Enkelt race udstillinger (hvor udstillingsarrangør kan vælge at lade søster race deltage) skal dommere nominere otte af de udstillede katte:
- Voksen han
- Voksen hun
- Hankastrat
- Hunkastrat
- Ungdyr han 6-10 måneder
- Ungdyr hun 6-10 måneder
- Hankilling 3-6 måneder
- Hunkilling 3-6 måneder

Enkelt race udstillinger kan have de følgende 8 (otte) Best In Show titler
- Voksen han
- Voksen hun
- Hankastrat
- Hunkastrat
- Ungdyr han 6-10 måneder
- Ungdyr hun 6-10 måneder
- Hankilling 3-6 måneder
- Hunkilling 3-6 måneder

Bemærkning: Denne artikel gælder kun for enkelt race udstillinger og skal ikke blandes sammen med eller erstatte BReed Best In Show som nævnt i artikel 4.9.4

4.9.6 Betingelser for Best In Show
Arrangørerne forsyner dommerne i Best in Show panelet med en liste hvor de nominerede katte er opført med katalognummer, køn, fødselsdato (eller alder) og EMS-kode.
Stadie dommere og dommer elever skal være tilstede i panelet.
Kattene skal:
- Præsenteres af stewarder
- Med deres katalognummer og EMS-kode
Kattene bedømmes og håndteres af alle dommerne i panelet, denne bedømmelse foregår offentligt.

4.9.7 Afstemning under Best In Show
Afstemningen under Best In Show skal være offentlig og antallet af stemmer en nomineret kat har opnået skal vises af dommerne eller offentliggøres af arrangøren.
Dommere kan ikke afstå at stemme under et Best In Show.
Stemmer fra dommerelever må ikke tælle med i resultatet af afstemningen.
Det samme gælder for stemmer fra stadie dommere, medmindre stadie dommeren allerede er international dommer i en anden kategori og hvis stadie dommerens stadie er blevet godkendt på den pågældende udstilling.
Den kat der opnår flest stemmer bliver udnævnt til Best In Show.
Ved stemmelighed skal en afgørelse træffes som følger:
1. De dommere der ikke stemte for kattene med flest stemmer, skal stemme igen og denne gang kun mellem de katte der i første omgang opnåede flest stemmer.
2. Hvis alle dommerne har stemt på de katte der opnåede flest stemmer i første omgang, skal en afgørelse træffes af en skilledommer. En skilledommer er en dommer som har dømt på udstillingen, er kvalificeret til at dømme den pågældende kategori, men som ikke har dømt i kategorien på denne udstilling. Hvis en skilledommer ikke er til rådighed foretages afgørelsen ved lodtrækning.

4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlisten
Titlerne Best in Show, Best in Variety og Nominering skal stå på resultatlisten.

4.11 Kastraters deltagelse i BIV og BIS
Slettet

4.12 World Winner
Slettet

4.13 Distinguished Merit (DM)
Slettet

4.14 Distinguished Show Merit (DSM)
Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan tildeles til alle voksne katte, fra fuldt godkendte racer og huskatte.
For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Show (BIS) eller Best In Show modsat køn (BOS) minimum 10 gange, udstillet i klasserne 1 til 10 eller klasse 14.
Den kortest mulige periode at kvalificere sig på, er to år og én dag mellem det første Best in Show (BIS) eller Best In Show modsat køn (BOS) og det tiende. Det er for at forhindre, at katten bliver DSM for hurtigt.

4.15 Junior Winner (JW)
Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan kun opnås af katte fra fuldt godkendte racer, udstillet i klasserne 11 og 12. For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Show minimum 5 gange.
Der er undtagelser for medlemmer som er bosiddende i de lande som er nævnt i annexerne.

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM)
Denne titel kan kun opnås på Nationale og Internationale udstillinger og kan tildeles til katte, fra fuldt godkendte racer eller foreløbig godkendte racer.
For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Variety minimum 10 gange, udstillet i klasse 1 til 12. Den kortest mulige periode at kvalificere sig på, er to år og én dag mellem det første Best in Variety og det tiende. Det er for at forhindre, at katten bliver DVM for hurtigt.

4.17 National Winner (NW)
Hos hvert FIFe medlem kan denne titel maksimalt tildeles femten (15) katte hvert kalenderår.
Hvert FIFe medlem må selv bestemme hvordan denne titel tildeles.
Navnene på katte med titlen skal offentliggøres.
Katte kan kun opnå en NW titel pr. kalender år.
De vindende katte skal have deres National Winner titel registreret på samme måde som andre officielle FIFe titler (se artikel 4.1.1)