JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her: 
 

Hjem
Søg
JYRAK
Udstillinger
Killinger til salg
Opdræt
Medlemsservice
Katteracer
Betaling til JYRAK
Formularer


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
Generalforsamling 2019

NY! Ventetid på stamtavler

Køb af kattegrus med medlemsrabat

JYRAKs kalender 2019

Top katte 2018 tilmelding

Kattemagasinet

 Kapitel 7 Ansvar og udelukkelse

Kapitel 7 Ansvar og udelukkelse

7.1 Overholdelse af udstillingsregler
Klubben, der organiserer udstillingen, er ansvarlig over for FIFe for overholdelse af Udstillingsreglerne. Den skal forsyne alle dommere, især dommere fra ikke FIFe-tilknyttede klubber, med alle oplysninger vedrørende klasser svarende til artikel 5.4 i disse regler.

FD appendix §53: Klubben er ikke ansvarlig for skade og eller/tab af nogen art på katte, kurve, tæpper eller udstyr, der måtte ske i forbindelse med udstillingen eller ved transport til og fra denne.
SPK, der er tilsluttet Felis Danica, kan afholde nationale/internationale udstillinger under protektion af en af hovedklubberne, hvis den kan opnå tilmelding af 80/150 katte inden for den pågældende klubs race.


7.2 Udstilling i lande uden FIFe-medlem
Certifikater opnået i lande, hvor der ikke er et FIFe-medlem, vil blive regnet for certifikat fra det organiserende FIFe-medlem

7.3 Rygning-forbudt-reglen
Rygning i udstillingshaller er strengt forbudt. Undtaget er de områder der er specielt beregnet hertil.

7.4 Overtrædelse af reglerne
FIFe-medlemmer skal underrette FIFe's bestyrelse om ethvert på en udstilling forekommende brud på reglerne i en detaljeret og præcis rapport inden 2 måneder efter udstillingens afholdelse.
FIFe's bestyrelse træffer afgørelse i henhold til FIFe's love.

7.5 Udstillingskommissionens undersøgelse
Alle sager, som ikke fremgår af disse regler og alle tvivlsspørgsmål, vil blive undersøgt i FIFe's Udstillingskommission, som derefter vil sende en rapport og anbefalinger til FIFe's bestyrelse; Bestyrelsen skal meddele sin konklusion til Udstillingskommissionen.