JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her: 
 

Hjem
Søg
JYRAK
Udstillinger
Killinger til salg
Opdræt
Medlemsservice
Katteracer
Betaling til JYRAK
Formularer


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
JYRAKs kalender 2020

Køb af kattegrus med medlemsrabat

Opdateret! JYRAK topkatte

Kattemagasinet

 Kapitel 7 Ansvar og udelukkelse

Kapitel 7 Ansvar og udelukkelse

7.1 Overholdelse af udstillingsregler
Klubben, der organiserer udstillingen, er ansvarlig over for FIFe for overholdelse af Udstillingsreglerne. Den skal forsyne alle dommere, især dommere fra ikke FIFe-tilknyttede klubber, med alle oplysninger vedrørende klasser svarende til artikel 5.4 i disse regler.

FD appendix §53: Klubben er ikke ansvarlig for skade og eller/tab af nogen art på katte, kurve, tæpper eller udstyr, der måtte ske i forbindelse med udstillingen eller ved transport til og fra denne.
SPK, der er tilsluttet Felis Danica, kan afholde nationale/internationale udstillinger under protektion af en af hovedklubberne, hvis den kan opnå tilmelding af 80/150 katte inden for den pågældende klubs race.


7.2 Udstilling i lande uden FIFe-medlem
Certifikater opnået i lande, hvor der ikke er et FIFe-medlem, vil blive regnet for certifikat fra det organiserende FIFe-medlem

7.3 Rygning-forbudt-reglen
Rygning i udstillingshaller er strengt forbudt. Undtaget er de områder der er specielt beregnet hertil.

7.4 Overtrædelse af reglerne
FIFe-medlemmer skal underrette FIFe's bestyrelse om ethvert på en udstilling forekommende brud på reglerne i en detaljeret og præcis rapport inden 2 måneder efter udstillingens afholdelse.
FIFe's bestyrelse træffer afgørelse i henhold til FIFe's love.

7.5 Udstillingskommissionens undersøgelse
Alle sager, som ikke fremgår af disse regler og alle tvivlsspørgsmål, vil blive undersøgt i FIFe's Udstillingskommission, som derefter vil sende en rapport og anbefalinger til FIFe's bestyrelse; Bestyrelsen skal meddele sin konklusion til Udstillingskommissionen.