Felis Danica's appendix A til FIFe's udstillingsregler

Appendix A
Følgende tillægsregler til FIFe's udstillingsregler er gældende for udstillinger, der arrangeres af Felis Danica tilsluttede klubber:

1. Tillægsregler
1.1 Tilmelding til udstillinger (ref. FIFes udstillingsregler art. 1.13)
Danske udstillinger

Tilmelding til danske udstillinger kan ske til arrangerende klub.
Udenlandske udstillinger
Tilmelding til udenlandske udstillinger skal altid ske via egen hovedklub.
Ved tilmelding til udenlandske udstillinger skal betaling foregå direkte til den udenlandske arrangør. Det anbefales, at man sender en kopi af sin tilmelding til den udenlandske arrangør, samtidig med at man sender originalen til egen klubsekretær.

1.2 Slettet
1.3 Udstilling af ikke-Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)
ISamtlige katte (med undtagelse af huskatte) der udstilles på udstillinger afholdt af en Felis Danica tilsluttet hoved- eller specialklub, skal have enten en stamtavle udstedt af et andet FIFe-medlem eller stamtavle/registreringsbevis udstedt af et ikke-FIFe forbund.
Er udstilleren ikke i besiddelse af stamtavle og/eller registreringsbevis, skal det dokumenteres af udstillerens organisation, at der er søgt registrering på katten.

1.4 Smitsomme sygdomme (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)
Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises der til de til enhver tid gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdommen, kan katte fra udstillerens husstand igen udstilles.
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisningsgrund påføres af dyrlægen

1.5 Udstilling udenfor konkurrence (ref. FIFes udstillingsregler art. 5.1)
En kat kan udstilles uden for konkurrence (hors concour), når dette bemærkes på tilmeldingsblanketten.

1.6 Udlevering af solgte katte (ref. FIFes udstillingsregler art. 6.3)
Solgte katte må normalt ikke udleveres, før udstillingen lukker den sidste aften.

1.7 Arrangørens ansvar (ref. FIFes udstillingsregler art.1.17)
Arrangøren er ikke ansvarlig for skade og eller/tab af nogen art på katte, kurve, tæpper eller udstyr, der måtte ske i forbindelse med udstillingen eller ved transport til og fra denne.

1.8 Specialklubbers afholdelse af nationale/internationale udstillinger
Specialklubber, der er tilsluttet Felis Danica, kan afholde nationale/internationale udstillinger under protektionaf en hovedklub, hvis der kan opnås tilmelding af 80/150 katte inden for de(n) pågældende specialklub(ber)s race(r).

2. Nationale klasser
Arrangøren kan efter eget valg afholde konkurrence indenfor følgende nationale klasser:

2.1 Veteran
Herved forstås katte mellem 6-10 år, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.

2.2 Pensionist
Herved forstås katte over 10 år, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.

2.3 Kuld
Herved forstås kuld, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.
I denne sammenhæng består et kuld af mindst 3 killinger fra samme kuld i alderen 3-4 måneder.

2.4 Avlsklasse
For udstillede han- eller hunkatte med mindst 5 udstillede afkom fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 kategorier: I, II, III samt IV efter arrangørens ønske. Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til pointskalaen (pkt. 2.6) blive udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit.

2.5 Opdrætsklasse
For opdrættere, hvis stamnavn er repræsenteret på udstillingen med mindst 7 katte fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 kategorier: I, II, III samt IV efter arrangørens ønske. Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til pointskalaen (pkt. 2.6) blive udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit.

2.6 Pointskala


2.7 Klubklasser
Den enkelte hovedklub kan efter eget valg afholde konkurrence i klubklasser.
Rammerne for disse klubklasser defineres af den enkelte hovedklub.

Ændret på Plenarforsamlingen i Nyborg 2012