Ordinær generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling efter vedtægterne;
lørdag den 25. februar 2017 kl. 11.00 i
Romalt Kultur- & Forsamlingshus
Romalt Boulevard 28, 1., Romalt
8960 Randers SØ
Fuld dagsorden offentliggøres på jyrak.dk ca. 14 dage inden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 15. december 2016.

Praktisk:
§ 8.2 Stemmeret & valgbarhed
Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har været medlem af JYRAK min. 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed til bestyrelsen efter 6
måneders medlemskab.