Felis Danica formandsvalg 2019

Kære medlemmer

Til næste år skal vi have ny formand for Felis Danica, da Bette Lind efter 10 år på posten har valgt at stoppe. Der skal derfor være urafstemning for alle, der er hovedmedlem af en Felis Danica-tilsluttet klub. Selve stemmesedlerne overdrages til postvæsnet i løbet af uge 48. I næste nummer af Kattemagasinet er der en præsentation af begge formandskandidater.
Allerede i oktober har JYRAKs bestyrelse enstemmigt sammen med Racekatten opstillet Camilla Scharff som ny formandskandidat. Det har vi gjort, fordi vi mener, Camilla har den fornødne erfaring, pondus og handlekraft til at kunne lede Felis Danica i den forandringsproces, der er sat i gang i løbet af de sidste par år. Camilla har gennem de seneste mange år bestredet adskillige tillidsposter i kattesporten, og hun har allerede vist, at hun formår at følge tingene til dørs.
Vi opfordrer derfor til, at I støtter vores kandidat ved at stemme på Camilla.

MVH
JYRAKs bestyrelse