Dommerfordeling Nyborg 2019

Dommerfordeling til Nyborg er nu klar.
Den er som sædvanligt med forbehold for fejl foran skærmen og kat på tastaturet! Ændringer i fordelingen sker KUN, hvis der er tale om tastefejl!
Spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os på show@jyrak.dkLØRDAG:

Helene Reiter: 3 Generationer

Kategori 1:
Helene Reiter: EXO n, e 21 33, PER a 24, e 02 62, RAG a, a 03, a 04, c 04, n 04 21, SBI a, c
Lena Nordstrøm: EXO e, PER n, e, n 01 62, a 03, a 33, e 33, f 33, f 21 33, RAG d 03, n 04, g 04, SBI g, a 21
Miguel Angel Sierra Bernal: EXO n 21 33, PER n 22, a 22, d 02 62, n 21 33, e 21 33, RAG n 03, e 04, f 04, SBI n, b
Petra Cerna: VET, PEN

DOMMEREKSAMEN
Pia Nyrup: Alle kategori 1 katte MINUS katalognumrene 38, 42, 43 og 63.


Kategori 2:
Linda Knyova: MCO 4, NFO 4, 7
Lena Nordstrøm: MCO 6, NFO 2, 5
Sirpa Lindelöf: MCO 1, 2, 5, 8, NFO 3, 6, 9
Miguel Angel Sierra Bernal: MCO 3, 7, NFO 8
Helene Reiter: VET

PARALLELBEDØMMELSE v. George Dorkiakis (GR):
Alle Linda Knyovas og Sirpa Lindelöfs katte.


Kategori 3:
Linda Knyova: BSH o 22, BUR d, j, EUR n 22, ns 22, KBL 4, KBS 3, OCI c 24, SRL 1
Sirpa Lindelöf: BSH e, g, BUR c, e, EUR e 22, f 24, KBL 1, KBS 1, OCI n 24, SRS 2
Petra Cerna: BEN n 24, BSH a, BUR n, b, g, EUR d 22, f 22, KBL 2
Helene Reiter: VET, KULD


Kategori 4:
Helene Reiter: ABY a, ns, CRX 4, DRX 4, OSH n, fs, n 24, g 24, n 03 22, PEB 5, SOM n
Sirpa Lindelöf: ABY n, o, CRX 3, DRX 5, SIA n 03 21
Petra Cerna: ABY p, os, CRX 1, DRX 6, OLH o 24, OHS w 63, a 24, RUS, SIA n, b, SOM ns, VET

HUSKATTE
Miguel Angel Sierra Bernal: Hanner
Linda Knyova: Hunner


SØNDAG:

Kategori 1:
Lena Nordstrøm: EXO a, d, PER n 22, a 22, d 02 62, RAG a 04, n 04 21, SBI c, VET
Miguel Angel Sierra Bernal: EXO EXO n 22, d 22, PER e, e 02 62, RAG g 03, g 04, SBI a, n 21, a 21, KULD
Petra Cerna: EXO g, n 21 33, PER n, n 02 62, a 03, f 33, RAG n 03, a 03, f 04, SBI n


Kategori 2:
Helene Reiter: MCO 1, 6, 8, NFO 2, 5
Linda Knyova: MCO 3, NFO 3, 8
Lena Nordstrøm: MCO 5, 7, NFO 7, 9, VET, KULD
Miguel Angel Sierra Bernal: ACL, MCO 4, NFO 4, 6

PARALLELBEDØMMELSE v. George Dorkiakis (GR):
Alle Miguel Angel Sierra Bernals og Lena Nordströms katte.


Kategori 3:
Linda Knyova: BEN n 24, BSH a, g, BUR b, e, EUR fs 22, KBS 1, 2, VET
Sirpa Lindeløf: BSH w 62, BUR n, d, g, j, EUR n 22, ns 22, KBL 2, KBS 3, KULD, 3 GENERATIONER
Petra Cerna: BSH e, a 33, BUR c, d, EUR e 22, ns 22, KBL 4, OCI n 24, SRL 1, SRS 2


Kategori 4:
Helene Reiter: ABY n, o, p, CRX 3, DRX 2, 6, OSH w 63, a 24, b 24, n 25, SIA n, SOM ns
Sirpa Lindelöf: ABY a, ns, os, CRX 4, OSH n, g 24, n 03 22, RUS, SOM n, VET


HUSKATTE
Linda Knyova: Hanner
Lena Nordstrøm: Hunner

Klasseændring? Bedes meddelt senest mandag inden udstillingen på show@jyrak.dk. Klasseændringer, der først melder sig lørdag morgen i sekretariatet, koster kr. 50,-! Dette for at undgå for lang ventetid om morgenen med ting, som sekretariatet kan lave færdigt, inden udstillingen starter :-)


Gældende på alle andre udstillinger: Katte, der lørdag bliver færdig i en klasse og derfor skal skifte klasse søndag, er selvfølgelig fritaget for gebyret - men kom alligevel venligst allerede lørdag eftermiddag, så vi også kan få en glidende start søndag morgen. På forhånd tak!

Gebyret er vedtaget af Felis Danica på FU møde 16. august 2009 med mulighed for igangtræden fra 1. januar 2010.***************************
Chef steward:
Simone Søderberg