Dommerfordeling Århus 2019

Dommerfordeling til Århus er nu klar.
Den er som sædvanligt med forbehold for fejl foran skærmen og kat på tastaturet! Ændringer i fordelingen sker KUN, hvis der er tale om tastefejl!
Spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os på show@jyrak.dkLØRDAG:

Kategori 1:
Britta Busse: EXO w 61, n, RAG n, a 03, c 04, SBI n, c, a 21, c 21, VET
Caroline Stoa: EXO n 22, f 22, PER d 02 62, RAG n 04, e 04, n 04 21, SBI a
Sara Moroni: EXO fs 03 22, PER e 02 62, d 03 22, RAG n 21, n 03, a 04, g 04, SBI n 21
Pia Nyman: PEN

Kategori 2:
Sara Moroni: MCO 4, NFO 7, 8, 9
Juan José Martinez Vizcaino: MCO 2, 7, 8, NFO 1, 3, 5, KULD
Pia Nyman: MCO 6, NFO 2, 6
Donatella Mastrangelo: MCO 3, 5, NFO 4
Britta Busse: VET

Kategori 3:
Donatella Mastrangelo: BEN n 22, BLH ns 11, BSH a, KOR
Pia Nyman: BEN n 24 33, BSH j, n 24, BUR n, c, EUR ns 22, KBL 2, 4, KBS 3, OCI n 24
Britta Busse:BEN n 22 33, BLH ny 11, BSH c, a 24, BUR a, e, j, EUR fs 24, OCI b 24, p 24, VET, KULD
Gerardo Fraga y Guzmán: BEN n 24, BSH e, g, o 22, BUR b, d, EUR g 22, KBL 1, MAU ns 24, OCI c 24, o 24

Kategori 4:
Gerardo Fraga y Guzmán: ABY n, SIA n, p, n 03, SOM n
Caroline Stoa: ABY o, DRX 4, 6, OSH w 61, w 63, b, fs, a 24, d 02 21, n 03 22, SIA b, b 21, SPH 5
Juan José Martinez Vizcaino: ABY a, ns, OSH w 64, o, p, n 24, ns 03, PEB 5, SOM as, os, SPH 1, 3
Donatella Mastrangelo: VET

HUSKATTE
Caroline Stoa: Alle huskatte


SØNDAG:
Kategori 1:
Donatella Mastrangelo: EXO d 03 22, PER d 02 62, d 03 22, RAG n 21, a 03, n 04 21, SBI n 21
Gerardo Fraga y Guzmán: EXO w 61, f 22, PER e 02 62, a 33, RAG n, f 03 21, a 04, c 04, SBI n, a, VET
Sara Moroni: EXO e 21 33, PER n 22, n 03, n 04, g 04, RAG n 04, SBI c, a 21, PEN
Gerardo Fraga y Guzmán: VET

Kategori 2:
Pia Nyman: MCO 2, 3, 8, NFO 5, 9
Britta Busse: MCO 6, NFO 4, 7
Gerardo Fraga y Guzmán: MCO 4, 5, NFO 2, 3
Caroline Stoa: MCO 7, NFO 1, 8
Sara Moroni: NFO 6, KULD
Juan José Martinez Vizcaino: VET

Kategori 3:
Donatella Mastrangelo: BEN n 22 33, n 24 33, BSH g, BUR c, j, EUR n 22, d 22, fs 22, KBL 1, 2, 4, KBS 3, OCI n 24, p 24
Juan José Martinez Vizcaino: BSH n, j, o 22, BUR b, e, KBS 1, KOR, OCI b 24, c 24, o 24
Britta Busse: BEN n 22, n 24, BSH a, BUR n, d, EUR g 22, n 24, ns 22, MAU ns 24
Gerardo Fraga y Guzmán: KULD
Pia Nyman: VET

Kategori 4:
Pia Nyman: ABY a, o, ns, DRX 6, OSH w 61, w 63, w 64, o, fs, n 03, ns 03, d 02 21, SIA n 03
Juan José Martinez Vizcaino: ABY os, DRX 4, OLH n 02 21, OSH a 24, SIA n, b, b 21, p, SOM n, SPH 5
Caroline Stoa: ABY n, OSH p, n 24, n 03 22, SOM os, SPH 1, 3
Gerardo Fraga y Guzmán: VET, PEN

HUSKATTE:
Gerardo Fraga y Guzmán: Alle huskatte


Klasseændring? Bedes meddelt senest mandag inden udstillingen på show@jyrak.dk. Klasseændringer, der først melder sig lørdag morgen i sekretariatet, koster kr. 50,-! Dette for at undgå for lang ventetid om morgenen med ting, som sekretariatet kan lave færdigt, inden udstillingen starter :-)


Gældende på alle andre udstillinger: Katte, der lørdag bliver færdig i en klasse og derfor skal skifte klasse søndag, er selvfølgelig fritaget for gebyret - men kom alligevel venligst allerede lørdag eftermiddag, så vi også kan få en glidende start søndag morgen. På forhånd tak!

Gebyret er vedtaget af Felis Danica på FU møde 16. august 2009 med mulighed for igangtræden fra 1. januar 2010.***************************
Chef steward: Flemming Vorbeck