Dommerfordeling Kolding 2020

Dommerfordeling til Kolding er nu klar.
Den er som sædvanligt med forbehold for fejl foran skærmen og kat på tastaturet! Ændringer i fordelingen sker KUN, hvis der er tale om tastefejl!
Spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os på show@jyrak.dkLØRDAG:
WORLD RAGDOLL SHOW 2020
Yan Roca Folch: RAG a 03 voksne, kastrater, ungdyr, RAG e 03, VET.
Alle sideklasser.
Marta Zimianska: RAG f, g, f 03, n 03 21, a 04, e 04, f 04, n 04 21, e 04 21
George Dorkiakis: RAG n 03, KULD
Anna Wilczek: RAG n, n 21, g 03, a 03 21, n 04, g 04, a 04 21, 3 generationer
Britta Busse: RAG a, c, d, a 21, a 03 killinger, d 03, b 04, c 04


Kategori 1:
Nathalie Smits-Peelen: EXO w 62, j, f 22, PER n, e, g, ns 22 62, d 02 62, e 20 62, a 33, SBI n, g, n 21, a 21, c 21, VET, PEN
Steven Jones: EXO n, a 22, e 21 33, PER f, f 22, SBI a, c
Dorte Kaae: EXO d 22, d 02 62, d 21 33, PER d, fs, a 03, c 33, e 33, e 21 33, SBI b,


Kategori 2:
Steven Jones: MCO 5, NFO 6, SIB 3
George Dorkiakis: MCO 3, NFO 4
Kristof van Roy: MCO 1, 2, 8, NFO 2, 5, 8, SIB 8
Ali Wittich: MCO 4, 9, NFO 3, 9, SIB 4
Britta Busse: MCO 6, 7, NFO 1, 7
Yan Roca-Folch: VET
Wioletta Buss - parallelbedømmelse: Alle Steven Jones´ katte.


Kategori 3:
Dorte Kaae: BSH a, e 24, c 03, BUR b, f, EUR n 22, KBL 4, KBS 3, MAU, OCI b 24, VET, KULD
Nathalie Smits-Peelen BSH e, g, ay 11, c 24, a 33, o, BUR e, g, j, EUR e 22, g22, ns 22, KBL 2, OCI n 24
Joeri Vanrusselt:BEN n 24, BSH ns 11, BUR n, c, KOR, PEN


Kategori 4:
Ali Wittich: OSH n, b, fs, a 24, f 24, n 02, n 01 21, d 02 21, PEB 1, SIA n, c, SOM os, VET
Kristof van Roy: ABY o, p, ns, CRX 4, 7, DRX 3, OSH n 24, n 03 22, SOM o, ns, SPH 1
Joeri Vanrusselt: ABY n, a, DRX 4, 5, 9, OSH w 63, SIA n 21, SOM n, SPH 5
Nathalie Smits-Peelen:KULD
Marianne Roth - parallelbedømmelse: Alle Ali Wittichs SIA og OSH

HUSKATTE
Anna Wilczek: Hanner
Marta Zimianska: Hunner


SØNDAG:

Kategori 1:
George Dorkiakis: EXO n, PER e, RAG a, e 03, f 03, g 03, a 03 21, a 04, b 04, c 04, a 04 21, SBI a, g, a 21, c 21
Nathalie Smits-Peelen: EXO a 02 21 62, PER c 33, RAG a 03, SBI c,
Britta Busse: EXO f 22, PER n, f, g, RAG n 21, n 03, PEN
Yan Roca-Folch: EXO j, d 02 62, a 03 22, PER fs, ns 22 62, RAG n, d 03, n 03 21, n 04, g 04, n 04 21, SBI n, b, n 21
Ali Wittich: KULD
Marta Zimianska: VET


Kategori 2:
Kristof van Roy: MCO 4, 5, NFO 4, 9
Ali Wittich: MCO 2, 3, 6, 7, NFO 5, 6, 8, SIB 3
Marta Zimianska: MCO 1, 8, 9, NFO 2, 3, 7, SIB 4, 8
Britta Busse: VET
Wioletta Buss - parallelbedømmelse: Alle Marta Zimianskas katte.


Kategori 3:
Joeri Vanrusselt: BML, BSH a, c, c 03, c 24, BUR e, EUR g 22, ns 22, KBL 2, 4
Anna Wilczek: BEN n 24, KOR, BSH e, e 24, g, n, o, BUR b, g, j, EUR a 22, e 22, KBS 1, 3, OCI n 24, VET, KULD
Steven Jones: BSH ns 11, BUR n, c, f, EUR n 22, n 24, OCI b 24, c 24, MAU
Britta Busse: PEN


Kategori 4:
Kristof van Roy: ABY n, a, DRX 4, 5, 9, SIA c, SOM n, os, SPH 5,
Joeri Vanrusselt: ABY o, CRX 1, 4, 7, DRX 3, OSH n, a 24, f 24, n 01 21, KULD
Steven Jones: ABY ns, OSH w 63, n 24, n 02 21, n 03 22, SIA n, n 21, SOM ns, SPH 1
Anna Wilczek: VET, PEN


HUSKATTE:
Marta Zimianska: Hanner
Britta Busse: Hunner


Klasseændring? Bedes meddelt senest mandag inden udstillingen på show@jyrak.dk. Klasseændringer, der først melder sig lørdag morgen i sekretariatet, koster kr. 50,-! Dette for at undgå for lang ventetid om morgenen med ting, som sekretariatet kan lave færdigt, inden udstillingen starter :-)


Gældende på alle andre udstillinger: Katte, der lørdag bliver færdig i en klasse og derfor skal skifte klasse søndag, er selvfølgelig fritaget for gebyret - men kom alligevel venligst allerede lørdag eftermiddag, så vi også kan få en glidende start søndag morgen. På forhånd tak!

Gebyret er vedtaget af Felis Danica på FU møde 16. august 2009 med mulighed for igangtræden fra 1. januar 2010.***************************
Chef steward: Flemming Vorbeck