Dommerfordeling Vamdrup 2019

Dommerfordeling til Vamdrup er nu klar.
Den er som sædvanligt med forbehold for fejl foran skærmen og kat på tastaturet! Ændringer i fordelingen sker KUN, hvis der er tale om tastefejl!
Spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os på show@jyrak.dkLØRDAG:

3 generationer: Martti Peltonen

Kategori 1:
Leslie van Grebst: PER es, a 22, RAG n, g, f 03, c 04, n 04 21, SBI n, a, b 21, c 21, VET
Dieter Filler: PER e, fs 22 62, RAG n 21, d 21, n 03, a 04, SBI b, c
Cristiano Sandon: EXO w 61, n, PER d, f, RAG f 21, a 03, n 04
Martti Peltonen: PEN

Kategori 2:
Cristiano Sandon: MCO 6, 8, NFO 3, 5, 6
Philippe de Guerny Ventura: MCO 4, NFO 4
Isabelle Maillard Chiavuzzo: MCO 2, 5, 9, NFO 1, 2, 9, PEN
Leslie van Grebst: MCO 3, NFO 7, 8, VET

Kategori 3:
Martti Peltonen: BSH n, e, j, c 24, c 21 33, ns 21 33, ny 25, BUR b, e, EUR e 22, f 22, fs 24, OCI n 24, p 24, SRL 7
Isabelle Maillard Chiavuzzo BSH c, g, ns 11, o 22, a 23, BUR c, d, EUR n 22, n 24, fs 22, KBS 3
Philippe de Guerney Ventura:BSH a, BUR n, EUR ns 22, KBL 2, 3, 4, OCI b 24


Kategori 4:
Dieter Filler: ABY n, CRX 2, DRX 4, JBT g, OSH w 63, ns 22, SIA c, c 03 21, SOM n
Martti Peltonen: ABY a, DRX 5, OSH ns, n 24, a 24, ns 03, n 03 22, SIA n, b 21, SPH 5, VET

HUSKATTE
Dieter Filler: Alle huskatte


SØNDAG:
Kategori 1:
Leslie van Grebst: EXO n, PER d 02 62, e 02 62, RAG f 21, n 03, a 03, SBI b, KULD
Cristiano Sandon: PER g, RAG g, n 21, f 03, n 03 21, n 04 21, SBI n, a, VET
Isabelle Maillard Chiavuzzo: PER e, es, a 22, RAG d 21, n 04, c 04, SBI c, b 21, c 21, PEN

Kategori 2:
Cristiano Sandon: MCO 5, 9, NFO 4, KULD
Philippe de Guerny Ventura: MCO 2, 6, 7, NFO 3, 6, 9
Martti Peltonen: MCO 3, NFO 2, 7
Dieter Filler: MCO 4, 8, NFO 5, 8
Isabelle Maillard Chiavuzzo: VET

Kategori 3:
Dieter Filler: BSH a, BUR n, EUR f 22, KBL 2, 3, OCI n 24
Martti Peltonen: EUR n 22, a 22, e 22, g 22, ns 22, fs 22, KBL 4, KBS 1, OCI b
Philippe de Guerny Ventura: BML 1, BSH n, c, o, BUR b, d, e, EUR n 24, KBS 3, OCI p 24
Leslie van Grebst: KULD
Isabelle Maillard Chiavuzzo: VET

Kategori 4:
Leslie van Grebst: DRX 4, OSH n 24, a 24, n 03 22, SIA n, SOM n, SPH 5
Isabelle Maillard Chiavuzzo: ABY n, a, DRX 5, OSH w 63, ns 03, SIA c, b 21

HUSKATTE:
Leslie van Grebst: Alle huskatte


Klasseændring? Bedes meddelt senest mandag inden udstillingen på show@jyrak.dk. Klasseændringer, der først melder sig lørdag morgen i sekretariatet, koster kr. 50,-! Dette for at undgå for lang ventetid om morgenen med ting, som sekretariatet kan lave færdigt, inden udstillingen starter :-)


Gældende på alle andre udstillinger: Katte, der lørdag bliver færdig i en klasse og derfor skal skifte klasse søndag, er selvfølgelig fritaget for gebyret - men kom alligevel venligst allerede lørdag eftermiddag, så vi også kan få en glidende start søndag morgen. På forhånd tak!

Gebyret er vedtaget af Felis Danica på FU møde 16. august 2009 med mulighed for igangtræden fra 1. januar 2010.***************************
Chef steward: Flemming Vorbeck