Billeder fra Hedensted udstillingen

Hedensted lÝrdag 9. april 2016
Hedensted, 10. april 2016Glimt fra Hedensted udstillingen; film fra Hedensted Avis.