Godkendt katteri

JYRAK katterigodkendelse tager primært sigte på, at de fysiske rammer for kattene mindst er i henhold til FIFes (Féderation Internationale Féline) regler for avl og opdræt.

Der er to måder at få sit katteri godkendt. Det er valgfrit, hvilken metode man som opdrætter, vælger.


  1. Godkendelsen foretages af en eller to personer, der enten er konsulent for JYRAK, er katterigodkendelseskonsulent udpeget af bestyrelsen eller er bestyrelsesmedlem.

  2. Godkendelsen foretages af en dyrlæge.


Katterigodkendelserne udstedes for en periode af tre år, og det er opdrætteren, der har ansvaret for, at de fysiske rammer til enhver tid er ajourført.

Ved flytning bortfalder katterigodkendelsen.

De helbredsmæssige forhold er FIFes minimumskrav og skal være en naturlig del af opdrættet af katte.

Godkendelsen er en frivillig ordning for opdrættere, der er medlem af JYRAK.