Manglende betaling af udstillingsgebyr

Vær opmærksom på, at hvis din kat er tilmeldt og står i kataloget, så har du pligt til at betale udstillingsgebyret, medmindre katten er rettidigt frameldt ved sidste frist, dvs. fredag 2 uger før udstillingen kl. 18,00. Ingen undtagelser...!
Vi har i JYRAK forudbetaling af alle gebyrer, men når du det ikke inden udstillingen, så er du alligevel pligtig til at betale - også selv om du evt. bliver forhindret i at deltage.

I FIFes udstillingsregler afsnit 11 står:

Alle katte i kataloget er forpligtet til at betale udstillingsgebyr, også i tilfælde af udeblivelse. Hvis en udstiller ikke er i stand til at deltage på grund af uforudsete omstændigheder før tilmeldingsfristens udløb (poststemplets dato er afgørende), skal vedkommende informere arrangørerne skriftligt.

Felis Danicas fire klubber har i fællesskab besluttet at støtte hinanden i inddrivelse af restancer af udstillingsgebyrer.

Disse restancer opstår ofte som følge af, at udstillere har tilmeldt sig udstillinger, men ikke er mødt op eller afmeldt efter sidste tidsfrist.

Klubberne har derfor besluttet at udveksle lister over skyldnere efter hver udstilling for på denne måde at inddrive de skyldige udstillingsgebyrer.

  • Efter hver udstilling rykkes de udstillere, der ikke har betalt udstillingsgebyr. Ved rykning af udstilleren vil det fremgå, at restancen meddeles til de øvrige klubber, samt at udstilling ikke kan finde sted, før betaling har fundet sted.
  • Sker betaling fortsat ikke, informeres de andres klubbers udstillingssekretær, kasserer og formand.
  • Deltagelse på en udstilling kan først accepteres, når skyldigt beløb er indbetalt og bekræftet af pågældende klubs kasserer. Er beløbet indbetalt sent, skal du sørge for at medbringe kvitteringen!
  • En restance betyder ligeledes, at man ikke kan deltage på udstillinger i udlandet.
  • Denne foranstaltning gælder alle danske medlemmer.