JYRAK godkendt katteri
Procedure

1. Opdrætteren bestiller godkendelse via JYRAKs hjemmeside eller henvendelse til den Katterigodkendelsesansvarlige fra bestyrelsen.

2. Der indbetales gebyr til JYRAK - pt. 100 kr. hvis godkendelsen skal foretages af egen dyrlæge og 450 kr hvis godkendelsen skal foretages af JYRAKs konsulenter.

3. Efter registrering af indbetalingen kan inspektionen foretages af egen dyrlæge eller af konsulenterne inden for to måneder.

4. Efter inspektionen udfylder og indsender dyrlægen eller konsulenten katterigodkendelsesskemaet til den katterigodkendelsesansvarlige, som foretage den endelige godkendelse.
Kopi af skemaet tilsendes katteriejeren efter vurderingen.

5. For at katteriet kan godkendes, må skemaet ikke indeholde nogen punkter, der er krydset af i nej.
Hvis der holdes katte i bure, kan katteriet ikke godkendes

6. Når godkendelsen har fundet sted:
- der udstedes et certifikat med godkendelsen, som viser inspektionsdato og godkendelsesperiode.
- bliver opdrætteren aktiveret på hjemmesiden, så logo fremkommer i opdrætterannoncer og killingeliste
- kan katteriet bruge katterilogoet i sine annoncer og på sin egen hjemmeside i godkendelsesperioden.

7. Godkendelsen løber automatisk ud efter tre år, og hvis man vil have sit katteri re-godkendt, er det opdrætterens eget ansvar at sikre fornyet inspektion.

8. Udgifter i forbindelse med inspektion afholdes af opdrætter