JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her: 
 

Hjem
Søg
JYRAK
Udstillinger
Killinger til salg
Opdræt
Medlemsservice
Katteracer
Betaling til JYRAK
Formularer


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
JYRAKs kalender 2020

Køb af kattegrus med medlemsrabat

Opdateret! JYRAK topkatte

Kattemagasinet

 FIFes udstillingsregler med danske tilføjelser.

Nedenfor finder man en uofficiel oversættelse af FIFe's udstillingsregler. Den officielle udgave kan findes på FIFe's hjemmeside. Denne oversættelse er ment som en hjælp til de danske udstillere.
De nationale tilføjelser, som også fremgår nedenfor, er korrekte og gældende.Kapitel 1 Afholdelse af internationale udstillinger
1.1 Ugedage og antal 2-cert. Udstilling
1.2 Anmodning om organisering af en udstilling
1.3 Udstillingsafgift
1.4 Afstand mellem udstillinger
1.5 Vilde katte
1.6 Internationale udstillinger
1.7 FIFe kokarde
1.8 Betingelser for en International udstilling
1.9 Betingelser for en national udstilling
1.10 Arrangørens ansvar
1.11 Slettet
1.12 Betaling af udstillingsgebyr
1.13 Udstilling i udlandet
1.14 Kataloget
1.15 Katte opført i kataloget
1.16 Udstillingskatalog til FIFe-sekretariatet
1.17 Den arrangerende klubs ansvar vedr. udstillere og publikum

Kapitel 2 Verdensudstilling
2.1 Ansøgning om verdensudstilling
2.2 Dato for verdensudstilling
2.3 Kvalifikation til verdensudstilling
2.4 Titlen verdensvinder
2.5 Restriktioner for udstillinger på samme dato som verdendsudstillingen
2.6 Skandinavisk vindershow

Kapitel 3 Adgang til udstillinger
3.1 Registrering i LO eller RIEX
3.2 Microchip anbefaling, tatoverede katte og klippede negle
3.3 Minimums alder
3.4 Adgang til udstillinger
3.5 Hvide katte
3.6 Konkurrence i henhold til fænotype/genotype
3.7 Aflåsning af bure
3.8 Tegn på sygdom under udstillingen
3.9 Udelukket fra konkurrence
3.10 Fejl, der udelukker certifikat

Kapitel 4 Titler og certifikater
4.1 Forkortelser
4.1.1 Forkortelser af titler:
4.1.2 Forkortelser af certifikater:
4.2 Opnåelse af titlen Champion eller Premier
4.3 Opnåelse af titlen International Champion eller
4.4
4.5 Opnåelse af titlen Supreme Champion eller Supreme Premier
4.6 Godkendelse af titler
4.7 Oprykning til en højere klasse
4.8 Nominering til Best in Show
4.8.1 Nominering til Best In Show
4.8.2 Forbehold for nominering til Best In Show:
4.8.3 Best In Show
4.8.4 Betingelser for Best In Show
4.8.5 Afstemning under Best In Show
4.9 Best in Variety = 95 point
4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlisten
4.11 Kastraters deltagelse i BIV og BIS
4.12 Titlen verdensvinder
4.13 Distinguished Merit (DM)
4.14 Distinguished Show Merit (DSM)
4.15 Juniorvinder (JW)
4.16 Distinguished Variety Merit (DVM)

Kapitel 5 Udstillingsklasser
5.1 Konkurrence i den rigtige klasse
5.2 Diplomer
5.3 Konkurrence i kastratklasser
5.4 Betingelser for konkurrence i de forskellige klasser
5.5 Ikke-anerkendte varieteter og racer
5.5.2 Ikke-anerkendte racer
5.5.3 Ikke-anerkendte varieteter og racer, foreløbig
5.6

Kapitel 6 Regler om bedømmelser – kvalifikation og klassifikation
6.1 Anerkendte dommere
6.2 Dommerens afgørelser
6.3 Udeblevne katte
6.4 Ingen bedømmelse foran burene
6.5 Dommerringen
6.6 Dommersedlernes lay-out
6.7 Omdeling af bedømmelser
6.8 Bedømmelsessedlerne
6.9 Kvalifikationer
6.10 Kontrasignatur
6.11 Tilbageholdelse af certifikater og diskvalificering

Kapitel 7 Ansvar og udelukkelse
7.1 Overholdelse af udstillingsregler
7.2 Udstilling i lande uden FIFe medlem
7.3 Rygning-forbudt-reglen
7.4 Overtrædelse af reglerne
7.5 Udstillingskommissionens undersøgelse

Kapitel 8 Udstilling hos ikke-FIFe medlemmer, open doors og undtagelser til udstillingsreglerne (appendix)

8.1 Udstilling hos ikke-FIFe klubber
8.1 Open doors

Appendix 1 til udstillingsreglerne - Portugal
Appendix 3 til udstillingsreglerne – England, Island og Israel
Appendix 4 til udstillingsreglerne – Rusland
Appendix 5 til udstillingsreglerne – Norge og Sverige
Appendix 6 til udstillingsreglerne – Mexico, Argentina og Brasilien
Appendix 7 til udstillingsreglerne – Franske udstillere
Slettet
Appendix 8 til udstillingsreglerne – Hviderusland
Appendix 9 til udstillingsreglerne – Island
Appendix 10 til udstillingsreglerne – Gruppe ”C” lande

Felis Danica's appendix A til FIFe's udstillingsregler

Nedenfor finder man en uofficiel oversættelse af FIFe's udstillingsregler. Den officielle udgave kan findes på FIFe's hjemmeside. Denne oversættelse er ment som en hjælp til de danske udstillere.

Kapitel 1 Afholdelse af nationale og internationale udstillinger

1.1 Generelle forhold og begrænsninger
a. Det er ikke tilladt at afholde udstillinger i weekenden umiddelbart efter Generalforsamlingen
b. Den senest opdaterede version af FIFe udstillingskalender offentliggøres på FIFe's hjemmeside. På anmodning kan en trykt version af udstillingskalenderen sendes til et FIFe-medlem eller en dommer.
c. Der kan kun protesteres mod udstillinger to år forud.
d. Udstillinger kan afholdes på alle ugedage. Der kan afholdes 2 udstillinger indenfor en uge.

1.2 Anmodning om organisering af en udstilling
Anmodning om tilladelse til organisering af en udstilling skal foretages af FIFe medlemmet gennem det tilhørende værktøj på FIFes hjemmeside, minimum 1 måned før den eksakte dato for udstillingen. Udstillingsdatoer kan kun reserveres i 10 kalenderår frem.

1.3 Udstillingsafgift
Ansøgningen om licens, der giver ret til afholdelse af en national eller en international udstilling er belagt med en afgift i Euro; beløbet er fastsat af generalforsamlingen. Hvis en 2-dages udstilling er delt i kategorier over to dage, betales der kun for én udstilling. De aktuelle beløb kan findes i Appendix I i de generelle regler.

1.4 Afstand mellem udstillinger
a. Hvis der er planlagt flere udstillingerne (nationale eller internationale) samme dag skal der være
minimum 400 km mellem de forskellige steder.
Den først anmeldte udstilling har prioritet.
Kun udstillinger, som har fastlagt dato og sted, vil blive beskyttet af 400 km reglen. De udstillinger, som i første omgang ikke har angivet stedet, vil ikke blive accepteret, hvis deres senere angivne sted er inden for 400 km fra en allerede accepteret udstilling.
Katteudstillinger, der afholdes i byer med en afstand på mindre end 400 km, kan organiseres på samme dag forudsat at de respektive FIFe medlemmer er enige. Klubbernes skriftlige aftaler skal sendes til FIFe-sekretariatet mindst to måneder før udstillingsdatoen.
b. Der er undtagelse for:
Norge, Sverige og Storbritannien.

1.5 Vilde katte, Munchkin og Scottish Fold
Det er forbudt at udstille:
- Vilde katte
- Katte der lider af (pseudo-) achondroplasia (såsom Munckin) eller osteochondrodysplasia (såsom Scottish Fold) eller katte som har en sådan kat blandt sine forfædre.
- Alle nye racer som er et resultat af af en parring mellem en huskat/racekat (felis catus) og en vild katterace eller efter en parring mellem en huskat/racekat (felis catus) og en hybrid (F1 – F4) efter en udkryds med en vild katterace.

1.6 Internationale udstillinger
For at opnå retten til at organisere en international udstilling og udstede CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS og CAPS skal arrangøren senest én måned før afholdelsen meddele FIFe's sekretariat den nøjagtige dato for begivenheden samt rette sig efter nærværende regler.

1.7 FIFe kokarde
En FIFe kokarde skal uddeles på hver international udstilling.

1.8 Betingelser for en International udstilling
En udstilling benævnt "International" skal opfylde følgende betingelser:
a. - at én eller flere international(e) dommer(e) er til stede og at mindst én af dem er fra udlandet.
b. - at en dyrlæge er til stede ved indgangen til udstillingen for at undersøge kattene og at det er muligt at få fat i en dyrlæge under hele udstillingen; På en 2-certifikatsudstilling, hvor udstillingen afholdes på 2 på hinanden følgende dage, behøver de katte, der udstilles begge dage, kun at blive dyrlægekontrolleret den første dag, hvis arrangøren ønsker dette.
c. - at kattene er blevet vaccineret af en dyrlæge i henhold til det enkelte lands veterinære bestemmelser mod panleukopeni (kattesyge) og katteinfluenza, og har fået de krævede re-vaccinationer mindst 15 dage før udstillingen.
Gyldighedsperioden for vaccinationen angives af dyrlægen i enten kæledyrspasset eller på vaccinationsattesten.
Vaccination mod rabies skal være ifølge de nationale love.
d. - det er ønskeligt at dommere, dommerelever og stewarder er vaccineret imod stivkrampe (tetanus) i overensstemmelse med medicinske forskrifter.
e. - mindst 150 katte, hvoraf mindst 80% skal være racekatte, skal være tilmeldt til konkurrencen og være opført i kataloget. Hvis det krævede antal på 150 katte ikke nås ved tilmeldingsfristens udløb 14 dage før udstillingen, skal udstillingen erklæres "National" med et minimum på 80 katte.
f. - i lande under opbygning, kan medlemmer anmode FIFe om tilladelse til at organisere Internationale udstillinger med mindre end 150 katte, dog minimum 100 katte. FIFe's skriftlige tilladelse kan gives af FIFe's bestyrelse efter grundig bedømmelse af begrundelsen.
g. - Antallet af katte reduceres til 100 for Latinamerika, Asien, Bulgarien, Island, Grækenland, Cypern og patronagemedlemmer. Heraf skal mindst 80% være racekatte i konkurrence og listet i kataloget.
For Bulgarien, Cypern og Grækenland gælder dette reducerede antal indtil den dato der er angivet i tabellen over undtagelser til udstillingsreglerne.
h. Officielle dokumenter, invitationer, kataloger, dommersedler og diplomer indeholdende FIFe logoet skal være trykt med det latinske (vestlige) alfabet, i tillæg – hvis nødvendigt – det nationale alfabet.

1.9 Betingelser for en national udstilling
Følgende afsnit af Kapitel I er gældende ved afholdelse af Nationale Udstillinger:
- Artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5
- Artikel 1.6 ved at erstatte ”international” med ”national” og slette CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB og CAPIB
- Artikel 1.8 ved at erstatte teksten under 1.8.e med: Mindst 80 katte, hvoraf mindst 80% af disse skal være racekatte i konkurrence og listet i kataloget.
- Slette teksten i 1.8.g

1.10 Arrangørens ansvar
Arrangørerne skal:
a. vælge anerkendte dommere (se art. 6.1)
b. - at dommerne, samt udstillingens medhjælperne er dækket af en forsikring. Klubber, der ikke har mulighed for at forsikre udenlandske dommere, dommerelever og stewarder under udførelsen af deres funktion ved udstillingen, skal informere dem i forvejen, således at de gives mulighed for selv at tegne en forsikring i deres eget land
c. offentliggøre en liste hvoraf følgende fremgår:
- Udstillingsdatoen
- Sted og adresse på udstillingshallen
- Slutdatoen for registrering
- Udstillingsgebyrets størrelse
- Dommernes navne og hvilke kategorier, de kan dømme
- En liste over hoteller, hvor det er tilladt at medbringe katte, således at udstillerne selv har mulighed for at reservere
- Adgangsbetingelser vedr. sundhed og grænseformaliteter
- Udstillingens åbnings- og lukningstid
- Kontonummer (bank eller andet) hvortil udstillingsgebyret skal sendes.
d. Udstillingsledelsen har pligt til at opbevare følgende dokumenter i en periode på minimum 3 år:
- Alle dommerrapporter
- Nomineringslister til Best in Show
- Hver dommers originale nomineringliste
- Et udstillingskatalog inkl. Resultatliste og abs. katte
e. Udstillingsledelsen er forpligtet til at forsyne dommeren med de nødvendige papirer før bedømmelsen påbegyndes, inklusiv - så hurtigt som muligt - en liste over absent katte.
f. Der skal i dommerringen være bure til mindst 4 katte tæt ved dommerbordet.
g. Udstyre burene i dommerringen med skillevægge
h. Arrangøren er forpligtet til 14 dage før udstillingen at sende navn og adresse på hotel til de inviterede dommere. Dommerne skal også informeres om transport til hotellet.
i. Flyttet til artikel 6.7.2

1.11 Slettet

1.12 Betaling af udstillingsgebyr
Betaling af udstillingsgebyr:
a. Der er mulighed for at sende bevis på betaling til hvert relevant FIFe-medlem (Eurocheck, postgiro, kontant etc.) Den ansvarlige FIFe klub fremsender tilmeldingen med stempel til den arrangerende klub.
b. Eller alternativt, det Nationale forbund indsamler gebyrerne og fremsender totalbeløbet til den relevante udstillingsarrangør senest 8 dage efter udstillingen.

1.13 Udstilling i udlandet
Udstillere, der ønsker at deltage i udenlandske udstillinger, skal sende deres tilmelding til det Nationale forbund eller Klub, for at kattens kvalifikationer og fødselsdato kan kontrolleres. Den bemyndigede person stempler herefter tilmeldingsblanketterne eller bekræfter via e-mail, før de videresendes til udstillingsarrangøren. Tilmeldingsblanketter, som sendes direkte uden påtegning fra det Nationale forbund eller Klub, afvises.

FD appendix §10: Tilmelding til danske udstillinger kan ske til arrangerende klub.
Tilmelding til udenlandske udstillinger skal altid ske til egen klub.
Ved tilmelding til udenlandske udstillinger skal betaling foregå direkte til den udenlandske arrangør. Det anbefales, at man sender en kopi af sin tilmelding til den udenlandske arrangør, samtidig med at man sender originalen til egen klubsekretær.


1.14 Kataloget
FIFe's logo og FIFe-medlemmets logo skal være trykt på forsiden af kataloget.
Kataloget skal indeholde de følgende data for hver udstillet kat:
Katalognummer
Navn og evt. titler på katten
Race og farve (EMS-kode)
Gruppe (kun nødvendigt hvor kattene udstilles i grupper indenfor racen)
Fødselsdato
Køn
Klassen som katten dømmes i
Navne og EMS-kode på kattens forældre (gælder ikke huskatte)
Opdrætterens navn (gælder ikke huskatte)
Ejerens navn
Kataloget skal desuden indeholde en liste over alle udstillere med en landekode for udenlandske udstillere
For udstillinger hvor katte kan opnå flere certifikater over flere dage, kan der fremstilles et fælles katalog. Dog må det klart fremgå af kataloget hvilke dage samtlige katte konkurrerer.

1.15 Katte opført i kataloget
a. Alle katte i kataloget er forpligtet til at betale udstillingsgebyr, også i tilfælde af udeblivelse. Hvis en udstiller ikke er i stand til at deltage på grund af uforudsete omstændigheder før tilmeldingsfristens udløb (poststemplets dato er afgørende), skal vedkommende informere arrangørerne skriftligt.
b. Kun katte opført i kataloget kan deltage i konkurrencen.
c. Det er ikke tilladt at fjerne kattene fra udstillingen før den lukker uden en særlig tilladelse fra arrangøren.


1.16 Udstillingskatalog til FIFe-sekretariatet
Udstillingskataloget og resultatlisten skal være tilgængelige i min. 3 år efter udstillingen, hvis det ønskes fra FIFe sekretariatet. – resultatlisten skal indeholde alle resultater inkl. BIV, NOM, BIS og Abs. katte.

1.17 Den arrangerende klubs ansvar vedr. udstillere og publikum
Den arrangerende klub er ansvarlig for:
a. at sende bekræftelse på accept til udenlandske udstillere mindst 2 uger før udstillingen; bekræftelsen, som skal sendes fra arrangøren til udstilleren, skal indeholde navnene på mindst 80% af de dommere, som har bekræftet deres deltagelse
Undtagelser: uforudsete begivenheder, ulykker, sygdomme, etc.
b. at fastsætte udstillingsgebyret for hver af dens udstillinger
c. at styre de nødvendige arrangementer og sikkerheden for udstillingen. Det skal specielt bemærkes, at det er forbudt at placere burene oven på hinanden. Burene skal have en en passende størrelse (min. 50 x 50 x 50 cm. pr kat), for at sikre kattens velbefindende.
Én kat pr. enkeltbur og maximum 3 katte pr. dobbeltbur. Der gøres undtagelse for kuld.
Der skal være minimum 1,25 m gangareal for publikum mellem burrækkerne.
d. Indenfor 40 dage efter udstillingen at sende et katalog med resultatliste til det Nationale forbund eller klub, hvis medlemmer deltog i udstillingen.
e. at overholde aldersopdelingen.
På 1-dags-udstillinger: Udstillingsdatoen er afgørende
På 2 dages udstillinger, hvor nogle kategorier dømmes på 1. dagen og andre på 2. dagen: Dagen hvor kategorien som katten tilhører dømmes er afgørende.
På udstillinger som strækker sig over mere end 1 dag og katten kan dømmes på mere end 1 dag: Første udstillingsdato hvor katten kan dømmes, er afgørende.

Kapitel 2 Verdensudstilling
Der vil hvert år blive afholdt en FIFe Verdensudstilling i overensstemmelse med følgende regler:

2.1 Ansøgning om verdensudstilling
FIFe medlemmet, der er interesseret i at afholde udstillingen stiler en ansøgning til FIFe's bestyrelse. FIFe's bestyrelse beslutter hvor udstillingen vil blive afholdt. Så længe der er ansøgninger, der ikke er taget stilling til, tildeles Verdensudstillingen ikke til det samme FIFe-medlem for anden gang.

2.2 Dato for verdensudstilling
Udstillingsdatoen skal altid finde sted den sidste weekend i oktober. Den nøjagtige dato for en Verdensudstilling skal være fastlagt mindst 2 år i forvejen og skal klart fremtræde i FIFe's officielle udstillingskalender

2.3 Kvalifikation til verdensudstilling
Kun katte tilhørende racer der er fuldt godkendt af FIFe og huskatte og tilhører personer der er medlemmer hos et FIFe medlem, kan deltage i World Show.
Deltagelse i Verdensudstillingen er kun muligt for katte, der har opnået følgende kvalifikationer inden for 13 måneder forud for udstillingen:
1.
a. Killinger, 3 til 6 måneder (klasse 12): BIV eller nominering til Best in Show eller 3 x EX1. Killinger 3 til 6 måneder kan deltage i klasse 12 på Verdensudstillingen, hvis de har opnået mindst 1 x EX1. Denne kvalifikation er kun gyldig i klasse 12.
b. Ungdyr, 6 til 10 måneder (klasse 11): BIV eller nominering til Best in Show eller 3 x EX1
c. Voksne (klasse 1-10): BIV eller nominering til Best in Show eller hver kat med titlen IC, IP eller højere eller hver voksen kat, der har opnået kvalifikationen i "3 til 10 måneders" kategorierne inden for 13 måneder forud for Verdensudstillingen
d. Huskatte (klasse 14): Kvalificerer sig, når de har opnået en nominering til Best in Show Huskatte.
2.
Opnået en af de følgende titler:
a. International Champion eller International Premier eller højere
b. Huskatte der har titlen DSM (Distinguished Show Merit)

Kvalificeringen til Verdensudstillingen skal kontrolleres og bekræftes af hovedorganisationen i det land, hvor udstilleren er medlem.

2.4 Titlen verdensvinder
Hver kat, der vinder ved Best in Show, modtager titlen Verdensvinder (WW) med angivelse af årstallet for udstillingens afholdelse. De vindende katte får deres titel registreret i stamtavlen i lighed med andre officielle FIFe titler. (Se artikel 4.1.1)

2.5 Restriktioner for udstillinger på samme dato som verdendsudstillingen
Ingen anden FIFe udstilling vil blive tilladt afholdt i Europa samme weekend, hvor Verdensudstillingen afholdes.
Denne begrænsning gælder ikke Norge, Sverige, Storbritannien og Island.

2.6 Scandinavian Winnershow
Skandinavien (Norge og Sverige) kan én gang om året afholde en udstilling efter de samme regler som gælder for FIFe's Verdensudstilling:
1. Med undtagelse af FIFe Udstillingsreglernes artikel 2.2, 2.3.2b
2. Erstatte arikel 2.3.1a med:
Killinger, 3 til 6 måneder (klasse 12):
- BIV (Best In Variety) eller nominering til Best in Show eller 1 x EX1
3. Erstatte artikel 2.4 med:
Hver kat, der vinder Best in Show modtager titlen Scandinavian Winner (SW) med angivelse af årstallet for udstillingens afholdelse. De vindende katte får deres titel registreret i stamtavlen i lighed med andre officielle FIFe titler. (Se artikel 4.1.1)

2.7 Dommeres deltagelse i Best In Show panelet
FIFe medlemmer som afholder udstillinger efter de retningslinier som er angivet i disse regler skal tilsikre at:
- Alle dommere som har dømt i en kategori skal deltage i Best In Show for den pågældende kategori
- Hvis nødvendigt, skal en skilledommer (se artikel 4.9.6) være til rådighed og skal annonceres som deltager i Best In Show i panelet, så lodtrækninger undgås.
Undtagelse: Omstændigheder som er udenfor arrangørens rækkevidde.


Kapitel 3 Adgang til udstillinger

3.1 Registrering i LO eller RIEX

Alle katte, tilmeldt til en udstilling, skal være registreret i enten LO eller RIEX registeret hos et FIFe medlem med undtagelse af:
- Huskatte
- Novicer
- Katte tilmeldt af udstillere som beskrevet i artikel 8.2.2
De følgende katte der endnu ikke er registreret i enten LO eller RIEX registeret, men hvis registrering er undervejs, kan udstilles:
- Killinger (3til 6 måneder)
- Katte importeret fra andre organisationer

FD appendix §14
Importerede katte kan udstilles, såsnart der foreligger attestation fra stambogsfører, for at transfer samt originalstamtavle fra hjemlandet beror hos stambogsføreren.


3.2 Microchip
Hvor det er muligt anbefales det at anvende microchipping som identifikation på udstillings- og avlskatte

3.3 Minimums alder
Kattens skal være mindst tre måneder på udstillingen. Denne regel gælder ved Internationale og Nationale udstillinger, Seminarer samt Special- og Propagandaudstillinger.

3.4 Adgang til udstillinger
Katte skal have klippet kløerne inden de ankommer til udstillingshallen.

Følgende har adgang til udstillingen:
- Øretatoverede katte

Følgende har ikke adgang til udstillinger:
- Diegivende hunkatte
- Drægtige hunkatte
- Katte, som har fået kløerne fjernet
- Døve katte
- Katte med kuperede haler
- Katte med kuperede ører
- Ikke-neutraliserede huskatte ældre end 10 måneder

3.5 Hvide katte
Hvide katte skal have en dyrlægeattest på, at de ikke er døve.

3.6 Konkurrence i henhold til fænotype
Katten konkurrerer på udstillinger i overensstemmelse med deres fysiske udseende (fænotype)
Hvis den afviger fra kattens kendte genotype, skal ikke blot den kendte genotype, men også fænotypen fremgå af stamtavlen. Fænotypen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i EMS listen og skal skrives i parentes.

3.7 Aflåsning af bure
Det er forbudt – og straffes med udelukkelse fra konkurrencen - at låse burene med hængelås og/eller flytte katten til et andet bur før bedømmelserne er færdige.

3.8 Tegn på sygdom under udstillingen
Hvis den vagthavende dyrlæge under udstillingen finder tegn på, at en kat er syg, skal pågældende kat sammen med alle andre katte der tilhører samme udstiller straks fjernes fra udstillingen.

FD appendix §18: Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises der til de til enhver tid gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdommen, kan katte fra udstillerens husstand igen udstilles.
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisningsgrund påføres af dyrlægen


3.9 Fejl der medfører diskvalificering
Flyttet til skema over fejl

FD appendix § 16b
Der skal ved indskrivning på udstilling forevises attest på, at der på hankatte over 10 måneder ikke forefindes testikulære anomalier.


3.10 Generelle fejl i alle racer
Flyttet til skema over fejl

Kapitel 4 Titler og certifikater

4.1 Titler og certifikater

4.1.1 Forkortelser af titler:
CH - Champion
PR - Premier
IC - International Champion
IP - International Premier
GIC - Grand International Champion
GIP - Grand International Premier
EC - Europa Champion (anvendt indtil 31.12.2008)
EP - Europa Premier (anvendt indtil 31.12.2008)
FAC - FIFe American Champion (anvendt indtil 31.12.2008)
FAP - FIFe American Premier (anvendt indtil 31.12.2008)
SC - Supreme Champion (anvendt efter 01.01.2009)
SP - Supreme Premier (anvendt efter 01.01.2009)
NW – National Winner (anvendt efter 01.01.2011)
JW - Junior Winner
SW - Scandinavian Winner
WW - Verdensvinder (World Winner)
DM - Distinguished Merit
DSM - Distinguished Show Merit
DVM - Distinguished Variety Merit
For foreløbigt godkendte racer vil forkortelserne for titlerne Champion, Premier, International Champion og International Premier blive påført et "P", for at vise at der er tale om en titel på en kat, der udstilles i en ikke fuldt anerkendt race (f.eks. PCH, PPR, PIC, PIP)

4.1.2 Forkortelser af certifikater:
CAC - Certificat d'Aptitude du Championat
CAP - Certificat d'Aptitude du Premium
CACIB - Certificat d'Aptitude du Championat International de Beauté
CAPIB - Certificat d'Aptitude du Premium International de Beauté
CAGCIB - Certificat d'Aptitude du Grand Championat International de Beauté
CAGPIB - Certificat d'Aptitude du Grand Premium International de Beauté
CACS - Certificat d'Aptitude du Championat Suprême
CAPS - Certificat d'Aptitude du Premium Suprême

4.2 Opnåelse af titlen Champion eller Premier
For at opnå titlen Champion eller Premier skal katten opnå henholdsvis tre CAC'er eller tre CAP'er fra tre forskellige dommere på tre nationale eller internationale udstillinger i FIFe regi.
CAC’er tildeles i "Åben" klasse.
CAP’er tildeles i "Kastrat" klasse.

4.3 Opnåelse af titlen International Champion eller International Premier
For at opnå titlen International Champion eller International Premier skal katten opnå henholdsvis tre CACIB'er eller tre CAPIB'er fra tre forskellige dommere i to lande på internationale udstillinger i FIFe regi. Efter at have opnået to CACIB'er eller CAPIB'er i det samme land, skal katten opnå det tredje CACIB eller CAPIB i et andet land. Undtagelser for medlemmer som beskrevet i Afsnit 1.4.
CACIB’er tildeles i "Champion" klassen.
CAPIB’er tildeles i "Premier" klassen.
Der kan opnås maksimalt 2 (to) CACIB/CAPIB i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

4.4 Opnåelse af titlen Grand International Champion eller Grand International Premier
For at opnå titlen Grand International Champion eller Grand International Premier skal katten opnå henholdsvis seks CAGCIB'er eller seks CAGPIB'er fra tre forskellige dommere i tre forskellige lande på internationale udstillinger i FIFe regi. Efter at have opnået fire CAGCIB'er eller CAGPIB'er i det samme land, skal katten opnå det femte og sjette CAGCIB eller CAGPIB i et andet land.
Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGCIB/CAGPIB i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

Eller:
For at opnå titlen Grand International Champion eller Grand International Premier skal katten opnå otte CAGCIB'er eller otte CAGPIB'er fra fire forskellige dommere i to lande på internationale udstillinger i FIFe regi.
Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGCIB/CAGPIB i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

4.5 Opnåelse af titlen Supreme Champion eller Supreme Premier
For at opnå titlen Supreme Champion eller Supreme Premier, skal katten være tildelt henholdsvis ni CACS'er eller ni CAPS'er fra tre forskellige dommere i tre forskellige lande på internationale udstillinger i FIFe regi. Efter at have opnået syv CACS'er eller CAPS'er i det samme land, skal katten opnå det ottende og niende CACS eller CAPS i et andet land.
Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CACS/CAPS i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

Eller:
For at opnå titlen Supreme Champion eller Supreme Premier skal katten opnå elleve CACS'er eller elleve CAPS'er fra seks forskellige dommere i to lande på internationale udstillinger i FIFe regi.
Efter have opnået ti CACS'er eller CAPS'er i det samme land, skal katten opnå det sidste CACS eller CAPS i et andet land.
Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CACS/CAPS i det samme land. Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne.

4.6 Godkendelse af titler
Certifikater der er anerkendt som kvalifikation til titlerne Champion, Premier, International Champion, International Premier, Grand International Champion, Grand International Premier, Supreme Champion og Supreme Premier, er først gyldige efter godkendelse af det Nationale forbund eller Nationale Klub, som udstilleren tilhører.
For at få en titel tildelt, skal kattens ejer underrette det Nationale sekretariat inden for den næstfølgende måned efter opnåelsen af det sidst krævede certifikat for titlen.
Certifikater og titler der ikke er opnået ifølge FIFe's regler vil ikke blive anerkendt.

4.7 Oprykning til en højere klasse
Så snart en kat har opnået en gyldig titel (som bekrevet i artikel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. og 4.6) er det obligatorisk for katten at den bliver udstillet i den følgende, højere klasse.
En kat som allerede har opnået det maksimale antal af certifikater, som katten kan opnå i et givet land på vej mod en titel, kan ikke udstilles i konkurrence i dette land i den klasse hvor kravet er opfyldt. Bliver katten alligevel udstillet, kan den kun deltage "udenfor konkurrence"

4.8 Best in Variety (BIV)
a. Dommeren kan udtage Best in Variety blandt alle katte i en farve/farvegruppe uanset alder eller køn på betingelse af at mindst 3 katte i varieteten er til stede.
b. Hvis der er et større antal katte kan der udtages max. 3 forskellige BIV’er (killinger 3-6 måneder, ungdyr 6-10 måneder og voksne) efter samme regler som overfor.
c. Kastrater over 10 måneder har deres eget BIV.
d. For at opnå BIV skal katten have opnået minimum 95 point.
e. En dommer kan tilbageholde BIV hvis de udstillede katte ikke er tilstrækkeligt gode, dog kan BIV ikke tilbageholdes hvis en kat har opnået de nødvendige 95 point i sin klasse.

4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best In Show (BIS)

4.9.1 Nominering til Best In Show
Hver dommer kan nominere en kat, i de kategorier som dommeren har dømt på udstillingen, på følgende måde:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder (ikke opdelt på køn)
Bedste killing, 3 til 6 måneder (ikke opdelt på køn)

Huskatte kan uanset alder, nomineres som:
Bedste han korthår
Bedste hun korthår
Bedste han langhår
Bedste hun langhår

I tilfælde af at udstillingen er begrænset til en enkelt race (udstillingsarrangøren kan dog inkludere søskenderacer), kan hver dommer nominere otte (8) katte:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, han
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, hun
Bedste killing, 3 til 6 måneder, han
Bedste killing, 3 til 6 måneder, hun

4.9.2 Forbehold for nominering til Best In Show:
Katten skal tilhøre en fuldt anerkendt race eller farve (gælder ikke huskatte). Katten skal opnå mindst 97 point til bedømmelse.
Nominering til Best In Show kan ikke nægtes, hvis katten har opnået 97 point i sin klasse.
Forudsat at katten har opnået 97 point i sin klasse, kan dommeren nominere følgende:
En voksen kat, selvom katten har tabt BIV til et ungdyr i klasse 11, en killing i klasse 12 eller en anden voksen kat af det modsatte køn, i den samme farve varietet.
En kastrat, selvom katten har tabt BIV til en anden kastrat af det modsatte køn i den samme farve varietet.
Et ungdyr i klasse 11, selvom katten har tabt BIV til en voksen eller en killing i klasse 12 i samme farvevarietet.
Et killing i klasse 12, selvom katten har tabt BIV til en voksen eller et ungdyr i klasse 11 i samme farvevarietet.
Når dommeren har afsluttet bedømmelserne og nomineringerne i en eller flere kategorier, er det ikke tilladt for dommeren at genoptage bedømmelsen af katte fra disse kategorier, medmindre der er tale om katte fra ikke anerkendte farvevarieter, for forløbig ikke fuldt godkendte racer eller for ikke anerkendte racer.
Stadie dommere kan nominere deres bedste katte.

4.9.3 Best In Show
Best in Show kan blive valgt fra:
Samlet: Kategori I, II, III og IV
Opdelt: Kategori I, II, III og IV.
Hvis Best In Show afholdes samlet, skal der i panelet være minimum 1 International all-round dommer. Når Best In Show afholdes opdelt, kan dommere fra de enkelte kategorier benyttes.
Hver kategori kan have BIS titler som:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr (ikke opdelt på køn)
Bedste killing (ikke opdelt på køn)

Udstillingsarrangøren kan beslutte at:
- Best In Show han og Best In Show hun konkurrerer om Best In Show voksen (BIS) versus Best In Show modsat køn voksen (BOS).
- Best In Show hankastrat og Best In Show hunkastrat konkurrerer om Best In Show kastrat (BIS) versus Best In Show modsat køn kastrat (BOS).

Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler:
- BIS huskat langhår og BIS huskat korthår, eller
- BIS huskat han og BIS huskat hun, eller
- BIS huskat

På en udstilling begrænset til en enkelt race kan der udtages 8 Best In Show katte:
Bedste han
Bedste hun
Bedste hankastrat
Bedste hunkastrat
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, han
Bedste ungdyr, 6 til 10 måneder, hun
Bedste killing, 3 til 6 måneder, han
Bedste killing, 3 til 6 måneder, hun

4.9.4 Breed Best In Show
Arrangører kan afholde et seperat Best In Show for en race ("Breed BIS") under følgende konditioner:
1. Der er mindst 50 katte tilmeldt og i konkurrence på udstillingen i en hvilken som helst race (defineret af EMS koder) i enten kategori II eller kategori III
2. Der skal være mindst 50 katte i de øvrige racer i den aktuelle kategori som der afholdes "Breed BIS" for.
3. Racen som der afholdes "Breed BIS" for, kan ikke deltage i Best In Show for deres kategori.
4. Best In Show titler som opnås i "BReed BIS" er fuldt ud valide mht. FIFe titlerne DSM og JW.
5. Der kan kun afholdes et "Breed BIS" pr. dag, uanset kategorien.
6. Antallet på 50 katte er det laveste antal; FIFe medlemmer kan forhøje antallet til et "Breed BIS" på udstillingen eller i landet.
7. Det er ikke obligatorisk af afholde et "Breed BIS"; det er op til den enkelte udstillings arrangør eller FIFe medlem af træffe denne beslutning.
8. Hvis der afholdes et "Breed BIS" skal dette annonceres mindst 2 uger før udstillingen finder sted.
9. Et "Breed BIS" kan tilføjes som en kommentar på den officielle FIFe udstillingskalender med noteringen: Dato/Måned/år Breed BIS XXX, hvor XXX er EMS-koden for den relevante race. Undtaget er 1 dags udstillinger, hvor datoen også skal markeres, f.eks 01/01/2012 Breed BIS: BRI
10 Et "BReed BIS" kan ikke anvendes på udstillinger som er nævnt i kapitel 2

4.9.5 Best In Show på udstillinger for en race
Enkelt race udstillinger (hvor udstillingsarrangør kan vælge at lade søster race deltage) skal dommere nominere otte af de udstillede katte:
- Voksen han
- Voksen hun
- Hankastrat
- Hunkastrat
- Ungdyr han 6-10 måneder
- Ungdyr hun 6-10 måneder
- Hankilling 3-6 måneder
- Hunkilling 3-6 måneder

Enkelt race udstillinger kan have de følgende 8 (otte) Best In Show titler
- Voksen han
- Voksen hun
- Hankastrat
- Hunkastrat
- Ungdyr han 6-10 måneder
- Ungdyr hun 6-10 måneder
- Hankilling 3-6 måneder
- Hunkilling 3-6 måneder

Bemærkning: Denne artikel gælder kun for enkelt race udstillinger og skal ikke blandes sammen med eller erstatte BReed Best In Show som nævnt i artikel 4.9.4

4.9.6 Betingelser for Best In Show
Arrangørerne forsyner dommerne i Best in Show panelet med en liste hvor de nominerede katte er opført med katalognummer, køn, fødselsdato (eller alder) og EMS-kode.
Stadie dommere og dommer elever skal være tilstede i panelet.
Kattene skal:
- Præsenteres af stewarder
- Med deres katalognummer og EMS-kode
Kattene bedømmes og håndteres af alle dommerne i panelet, denne bedømmelse foregår offentligt.

4.9.7 Afstemning under Best In Show
Afstemningen under Best In Show skal være offentlig og antallet af stemmer en nomineret kat har opnået skal vises af dommerne eller offentliggøres af arrangøren.
Dommere kan ikke afstå at stemme under et Best In Show.
Stemmer fra dommerelever må ikke tælle med i resultatet af afstemningen.
Det samme gælder for stemmer fra stadie dommere, medmindre stadie dommeren allerede er international dommer i en anden kategori og hvis stadie dommerens stadie er blevet godkendt på den pågældende udstilling.
Den kat der opnår flest stemmer bliver udnævnt til Best In Show.
Ved stemmelighed skal en afgørelse træffes som følger:
1. De dommere der ikke stemte for kattene med flest stemmer, skal stemme igen og denne gang kun mellem de katte der i første omgang opnåede flest stemmer.
2. Hvis alle dommerne har stemt på de katte der opnåede flest stemmer i første omgang, skal en afgørelse træffes af en skilledommer. En skilledommer er en dommer som har dømt på udstillingen, er kvalificeret til at dømme den pågældende kategori, men som ikke har dømt i kategorien på denne udstilling. Hvis en skilledommer ikke er til rådighed foretages afgørelsen ved lodtrækning.

4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlisten
Titlerne Best in Show, Best in Variety og Nominering skal stå på resultatlisten.

4.11 Kastraters deltagelse i BIV og BIS
Slettet

4.12 World Winner
Slettet

4.13 Distinguished Merit (DM)
Slettet

4.14 Distinguished Show Merit (DSM)
Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan tildeles til alle voksne katte, fra fuldt godkendte racer og huskatte.
For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Show (BIS) eller Best In Show modsat køn (BOS) minimum 10 gange, udstillet i klasserne 1 til 10 eller klasse 14.
Den kortest mulige periode at kvalificere sig på, er to år og én dag mellem det første Best in Show (BIS) eller Best In Show modsat køn (BOS) og det tiende. Det er for at forhindre, at katten bliver DSM for hurtigt.

4.15 Junior Winner (JW)
Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan kun opnås af katte fra fuldt godkendte racer, udstillet i klasserne 11 og 12. For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Show minimum 5 gange.
Der er undtagelser for medlemmer som er bosiddende i de lande som er nævnt i annexerne.

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM)
Denne titel kan kun opnås på Nationale og Internationale udstillinger og kan tildeles til katte, fra fuldt godkendte racer eller foreløbig godkendte racer.
For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Variety minimum 10 gange, udstillet i klasse 1 til 12. Den kortest mulige periode at kvalificere sig på, er to år og én dag mellem det første Best in Variety og det tiende. Det er for at forhindre, at katten bliver DVM for hurtigt.

4.17 National Winner (NW)
Hos hvert FIFe medlem kan denne titel maksimalt tildeles femten (15) katte hvert kalenderår.
Hvert FIFe medlem må selv bestemme hvordan denne titel tildeles.
Navnene på katte med titlen skal offentliggøres.
Katte kan kun opnå en NW titel pr. kalender år.
De vindende katte skal have deres National Winner titel registreret på samme måde som andre officielle FIFe titler (se artikel 4.1.1)

Kapitel 5 Udstillingsklasser

5.1 Konkurrence i den rigtige klasse
En kat kan kun konkurrere i den klasse, den tilhører.
Klasseinddeling skal være i henhold til FIFe-regler.
Kattenes alder skal fremgå af dommersedlen.
Den anvendte standard, skal være den af FIFe anerkendte.

FD appendix § 36: En kat kan udstilles uden for konkurrence (hors cocour), når dette bemærkes på tilmeldingsblanketten.
Novicegodkendelse af alle eksisterende racer afskaffes.
Dispensation kan gives i særlige tilfælde.


5.2 Diplomer
Flyttet til artikel 6.8.2

5.3 Konkurrence i kastratklasser
Når en Champion, International Champion, Grand International Champion eller Supreme Champion er blevet neutraliseret, kan den, samtidig med at den beholder sin titel, kvalificere sig til titlerne Premier, International Premier, Grand International Premier eller Supreme Premier i kastrat klasserne.

5.4 Betingelser for konkurrence i de forskellige klasser

Klubber og Sammenslutninger af Klubber skal følge FIFe's regler for de følgende klasser:

Klasse 1 Supreme Champion (og Europa Champion/FIFe American Champion)
Klasse 2 Supreme Premier (og Europa Premier/FIFe American Premier)
Klasse 3 Grand International Champion (CACS)
Klasse 4 Grand International Premier (CAPS)
Klasse 5 International Champion (CAGCIB)
Klasse 6 International Premier (CAGPIB)
Klasse 7 Champion (CACIB)
Klasse 8 Premier (CAPIB)
Klasse 9 Åben (CAC)
Klasse 10 Kastrat (CAP)
Klasse 11 Ungdyr 6 10 måneder
Klasse 12 Killinger 3 6 måneder
Klasse 13a - Noviceklasse
Klasse 13b - Kontrolklasse
Klasse 13c - Bedømmelsesklasse
Klasse 14 Huskatte

I alle kategorier for klasserne 1 til 12 er disse underopdelt i race, farve varietet og køn.
Katte der konkurrerer i klasserne 1 til 12 kan konkurrerer om BIV jvf. artikel 4.8 og om Best In Show jvf. artikel 4.9 og 5.5.3.
Katte der konkurrerer i klasse 14 kan konkurrere om Best In Show huskat jvf. artikel 4.9.

Klasse 1: SUPREME CHAMPION (og Europa Champion/FIFe American Champion)
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Supreme Champion, Europa Champion eller FIFe American Champion. Katten får en bedømmelse med "Ærespræmie" og vil ikke længere blive klassificeret.

Klasse 2: SUPREME PREMIER (og Europa Premier/FIFe American Premier)
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Supreme Premier, Europa Premier eller FIFe American Premier.
Katten får en bedømmelse med "Ærespræmie" og vil ikke længere blive klassificeret.

Klasse 3: GRAND INTERNATIONAL CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Grand International Champion. I denne klasse kan der uddeles CACS.

Klasse 4: GRAND INTERNATIONAL PREMIER
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Grand International Premier. I denne klasse kan der uddeles CAPS.

Klasse 5: INTERNATIONAL CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen International Champion. I denne klasse kan der uddeles CAGCIB.

Klasse 6: INTERNATIONAL PREMIER
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen International Premier. I denne klasse kan der uddeles CAGPIB.

Klasse 7: CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Champion. I denne klasse kan der uddeles CACIB.

Klasse 8: PREMIER
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som allerede har opnået titlen Premier. I denne klasse kan der uddeles CAPIB.

Klasse 9: ÅBEN
Denne klasse er åben for katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAC.

Klasse 10: KASTRAT
Denne klasse er åben for alle neutraliserede katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAP.

Klasse 11: UNGDYR 6-10 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 6 måneder, men endnu ikke 10 måneder gamle (se artikel 1.17.e og 3.1).

Klasse 12: KILLINGER 3-6 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 3 måneder gamle, men endnu ikke 6 måneder (se artikel 1.17.e og 3.1).

Klasse 13a: NOVICEKLASSE
En novice er en kat hvis forældre er ukendte eller uden stamtavle.
En kat kan kun udstilles i novice-klassen på en International udstilling i dens eget land i en alder af minimum 10 måneder efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler.
En novice kat kan kun udstilles én gang i "Novice"-klassen.
I denne klasse bliver katten bedømt af 2 Internationale FIFe dommere.
Dommerne skal informeres skriftligt af arrangøren om grunden til at katten udstilles i denne klasse.
Novicekatten skal opnå kvalifikationen "Excellent" (i forhold til målracens standard for godkendte racer), hhv. "I" (i forhold til den foreslåede standard for ikke-godkendte racer) for at kunne blive re-registreret med en målrace, så novicen kan bruges i et avlsprogram for målracen (se FIFes Avls- & registreringsregler artikel 9.2.3)
Begge dommeres underskrift er påkrævet.

Klasse 13b: KONTROLKLASSE
Kontrolklassen er til de racer, som er ved at blive udviklet eller katte som er et resultat af race krydsninger og hvor dette foregående er blevet tilladt af det nationale FIFe-medlem.
En kat kan kun udstilles i kontrol-klassen på en International udstilling i dens eget land i en alder af minimum 3 måneder efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler.
I denne klasse bliver katten fremstillet for to Internationale FIFe dommere og dette kan ske før den officielle bedømmelse begynder.
Dommerne skal informeres skriftligt af arrangøren om grunden til at katten udstilles i denne klasse.
Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, men skal opnå kvalifikationen "Excellent",(i forhold til målracens standard for godkendte racer), hhv. "I" (i forhold til den foreslåede standard for ikke-godkendte racer) for at kunne blive re-registreret med en målrace, så novicen kan bruges i et avlsprogram for målracen (se FIFes Avls- & registreringsregler artikel 9.2.2)
Begge dommeres underskrift er påkrævet.

Klasse 13c: BEDØMMELSESKLASSE
For at tilsikre en kats korrekte EMS-kode kan den fremstilles i Bedømmelsesklassen for at fastslå kattens korrekte farve eller andre karakteristika. Dette kan ske efter ønske fra det nationale FIFe medlem eller af udstilleren.
I denne klasse bliver katten fremstillet for to Internationale FIFe dommere og dette kan ske før den officielle bedømmelse begynder.
Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, og hverken en kvalifikation eller klassifikation, men en bekræftelse af dens fulde EMS-kode, der skal være underskrevet af begge dommere.

Klasse 14: HUSKATTE
Huskatte skal dømmes i overensstemmelse med FIFe-standarden (se den generelle del af standarderne).

5.5 Ikke-standard/ikke-godkendte/foreløbigt godkendte racer
5.5.1 Ikke-standard varieteter
Katte som tilhører en ikke-standard varietet i en race skal opføres i kataloget og på dommersedlen som XLH * eller XSH * (se artikel 6.1 i FIFes Avls- & Registreringsregler)
* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet dvs. små bogstaver for farve etc. XXX er EMS-koden for den oprindelige race.
På udstillinger betragtes ikke-standard varieteter som langhårs-/korthårsafkom (XLH/XSH: Se artikel 5.5.3

5.5.2 Ikke-godkendte varieteter
Katte som ikke tilhører en ikke-godkendt varietet, skal opføres i kataloget og dommersedlen under den relevante EMS-kode med tilføjelse af bogstavet "x" i tilfælde af en ikke-godkendt varietet.
F.eks.: PER x *, EXO x *, SBI x *, BRI x *, ABY x *, OSH x *.
* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet dvs. små bogstaver for farve etc
De katte, hvis farvevarietet ikke er godkendt, vil få en kvalifikation (Excellent, Meget God, God) og blive klassificeret, men kan ikke få certifikat (CAC, CAP eller mere).
Disse katte kan ikke konkurrere om Best in Show.
Disse katte kan konkurrere om et "Bedste ikke-anerkendt Varietet", men dette er en uofficiel titel og kan ikke tælle med til en DVM-titel, uanset om farvevarieteten bliver fuldt godkendt på et senere tidspunkt.

5.5.3 Ikke-godkendte racer og huskatte
Katte som tilhører en ikke-godkendt race skal opføres i kataloget og på dommersedlen under den relevante EMS-kode med tilføjelsen ”non” for at indikere en ikke-godkendt race (se artikel 8.1 i FIFes Avls- & Registreringsregler)
Arrangøren skal i god tid før udstillingen informere dommerne om hvilke ikke-anerkendte racer med foreløbige forkortelser (EMS-kode: * non) som dommerne skal dømme.
De vil blive opdelt i klasser i forhold til race, køn og alder.
I hver klasse vil kattene kun blive klassificeret "I, II, III og IV" og kan ikke få en kvalifikation. Hvis klassen består af mere end 4 katte, vil øvrige opnå klassifikationen V (delt 5. plads)
Det gælder:
- Ikke-godkendte racer (* non) opført i FIFes Avls- & registreringsregler (artikel 8.1)
- Langhårsafkom (XLH)
- Korthårsafkom (XSH)
- Huskatte (HCL/HCS)
Med undtagelse af huskatte, som har sit eget Best In Show ifølge artikel 4.9, kan disse katte ikke konkurrere om Best In Show.
Disse katte kan konkurrere indbyrdes om en "Bedst i Ikke-anerkendt Varietet eller Race", men disse uofficielle titler kan ikke tælle med til en DVM- eller DSM titel, uanset om racen bliver fuldt anerkendt på et senere tidspunkt.

FD appendix §35: Katte udstillet i huskatteklassen må bæres af ejeren ved bedømmelsen.
For at kunne udstilles i klasse 14 Huskatte, skal:
- Katten være neutraliseret. Killinger og ungdyr kan udstilles som fertile til den fyldte 10. måned.


5.5.4 Foreløbigt godkendte racer
Katte som tilhører en foreløbig godkendt race vil kunne kvalificeres og klassificeres, men kan ikke udstille højere end i klasserne 7 og 8 og kan derfor ikke opnå certifikater højere end CACIB/CAPIB. Katte som har opnået det sidst mulige certifikat i disse klasser, kan kun udstilles udenfor konkurrence.
Katte som tilhører en foreløbig godkendt race kan konkurrere om BIV, men kan ikke nomineres og kan ikke blive Best In Show.

5.6 Tillægsklasser
Den arrangerende klub kan indføre følgende klasser ifølge lokal sædvane f.eks.:
klasse for "Par"
klasse for "Avlshanner"
klasse for "Grupper"
klasse for "National opdrætsklasse"
klasse for "Importerede katte"
klasse for "Katterier"
klasse for "Avlshunner og avlshanner"
klasse for "Veteraner"

Den arrangerende klub skal informere dommeren på forhånd, hvis han/hun skal dømme tillægsklasser.
I disse tillægsklasser vil kattene kun blive klassificeret "I, II, III og IV" og kan ikke få en kvalifikation. Hvis klassen består af mere end 4 katte, vil øvrige opnå klassifikationen V (delt 5. plads)


Kapitel 6 Dommere, stewarder og bedømmelse

6.1 Dommere
6.1.1 FIFe dommere
a. Den gældende liste over FIFe dommere er offentliggjort på FIFes hjemmeside. På anmodning kan en udskrevet liste over dommere sendes til et FIFe medlem eller en FIFe dommer.
b. Kun FIFe anerkendte dommere har tilladelse til at dømme på nationale og internationale udstillinger, som er arrangeret af et FIFe medlem eller en klub tilsluttet FIFe medlemmet.
c. Dommere skal inviteres skriftligt af arrangøren
d. En dommer skal svare på en skriftlig invitation indenfor maksimum en måned efter modtagelsen af invitationen.
e. En dommer må kun acceptere en invitation til en National eller International udstilling, som fremgår af den officielle FIFe udstillingskalender. Denne er offentliggjort på FIFes hjemmeside. Brud på denne regel vil medføre disciplinære foranstaltninger.
f. En dommer som – uanset grund – aflyser en allerede accepteret invitation til at dømme på en udstilling må kun acceptere en invitation til en anden udstilling på den samme dato, efter at arrangøren som sendte den oprindelige invitation som blev aflyst, har accepteret dette skriftligt. Brud på denne regel vil medføre disciplinære foranstaltninger.
g. En ikke aktiv dommer må ikke dømme på nogen udstilling.

6.1.2 Ikke FIFe dommere
a. Et FIFe medlem som ønsker at invitere en ikke FIFe dommer til at dømme på en FIFe udstilling skal først opnå tilladelse fra FIFes bestyrelse, dette gælder for hver enkel udstilling.
b. Udstillingsarrangøren skal på forhånd forsyne ikke-FIFe dommeren med udstillingsregler, regler for dommere og FIFe's standarder.
c. På FIFe udstillinger er det tilladt for en ikke FIFe dommer at dømme – ifølge FIFes standarder og regler – de racer som denne dommer har tilladelse til at dømme i sin egen organisation.
d. Hvis en ikke-FIFe dommer dømmer på et FIFe show skal denne dommers organisation fremgå af udstillingskataloget.
e. En ikke FIFe dommer kan ikke:
- Supervisere et stadie
- Fungere som eksaminator
f. Mindst 75% af dommerne på en FIFe udstilling skal være FIFe dommere.

6.1.3 Antal katte der kan bedømmes
Under normale omstændigheder skal en dommer ikke dømme mere end:
- 80 katte på en to-dages udstilling
- 40 katte på en en-dags udstilling

En dommer med dommerelev eller en eksaminerende dommer skal ikke dømme mere end:
- 60 katte på en international to-dages udstilling
- 30 katte på en international en-dags udstilling

Ikke-europæiske FIFe-medlemmer har tilladelse til, forudsat at dommerne på forhånd skriftligt er informeret om dette, til at arrangere udstillinger hvor dommerne ikke dømmer mere end:
- 120 katte på en to-dages udstilling
- 60 katte på en en-dags udstilling

6.1.4 Dommerelever
Det anbefales at udstillingsarrangører accepterer mindst en dommerelev på hver international udstilling.
Dommereleven skal sende sin ansøgning til arrangøren mindst en måned før udstillingen. Eleven skal angive hos hvilket FIFe medlem vedkommende er medlem samt, hvor gældende, sin mentor.
Dommereleven skal sende en kopi af ansøgningen til sit eget FIFe medlem.
Arrangøren skal betids svare dommereleven (skriftligt eller mundtligt) inden udstillingen.
Arrangøren skal på forhånd give en dommer der dømmer besked om:
- Om dommeren skal have en dommerelev (kun en elev pr. dommer)
- Om dommeren skal supervisere en stadiedommer (kun en pr. dommer)
- Om dommeren skal fungere som eksaminator
Dommere kan afvise sådanne pligter skriftligt og skal gøre arrangøren bekendt med dette når dommeren accepterer invitationen.

6.1.5 Parallelbedømmelse
Arrangøren er forpligtet til at sørge for:
- At dommereleven har mindst en steward til rådighed gennem hele parallelbedømmelsen
- At parallelbedømmelsen foregår under tilsvarende forhold som den officielle bedømmelse (lys, bure, dommerring etc.)

6.1.6 Praktisk dommereksamen
Den praktiske del af en dommereksamen kan finde sted enten:
- En international en-dags udstilling, eller
- En international to-dages udstilling
hvor mindst 50 katte i kat. II eller kat. III, respektive mindst 40 katte i kat. I eller kat. IV er tilmeldt.
En eksamen kan kun foregå på først dag af en to-certifikats udstilling eller en ”grænse udstilling”.
Arrangøren er forpligtet til at sørge for at:
- At eksaminanden har mindst to stewarder til rådighed gennem hele den praktiske eksamen
- At den praktiske eksamen foregår under tilsvarende forhold som den officielle bedømmelse (lys, bure, dommerring etc.)

6.1.7 Udstilling af katte som fungerende dommer eller som dommerelev
En dommer eller dommerelev må kun udstille deres egne katte ”Uden for konkurrence” på udstillinger hvor de fungerer.
På en 1-certifkats udstilling, opdelt på kategorier over 2 eller flere dage er det ikke tilladt at fungere som dommer den ene dag og som udstiller den anden dag.
Medlemmer af en fungerende dommerelevs husstand kan udstille deres egen kat(te), men ikke i den kategori eller kategorier hvor dommereleven fungerer.
Katte tilhørende en fungerende dommers husstand kan ikke deltage i konkurrence på en sådan udstilling.

6.1.8 Forbud mod at besidde et udstillingskatalog under bedømmelserne
Det er forbudt for dommere og dommerelever at besidde et katalog før Best In Show er afsluttet.

6.1.9 Godtgørelse af udgifter og dommergebyr
Dommere der fungerer på en udstilling har ret til:
- Godtgørelse af rejseudgifter (1.klasses togbillet eller Economy Class flybilllet)
- Mad og overnatning i forbindelse med udstillingen
- Om nødvendigt en yderligere nats måltider og overnatning før hjemrejse
- Et gebyr fastsat af FIFes generalforsamling; det aktuelle minimumsbeløb er opført i Appendix 1 i FIFes generelle regler.
En arrangør kan frit aflønne dommere ud over dette beløb.
En stadiedommer, som udfører et internationalt stadie og udfører en uddannet dommers funktion skal aflønnes fuldt ud.

6.2 Stewarder
6.2.1 Stewardens opgaver
Stewarden skal assistere dommeren og overholde følgende:
- Være til stede i dommerringen iført en overall/kittel
- Være i stand til at tage en kat korrekt til og fra et bur
- Ikke at forlade dommerringen før bedømmelserne er afsluttet
- Ikke præsentere sin egen kat for dommeren med mindre der er tale om en udstilling, hvor udstillerne selv må præsentere deres egne katte.
- Ikke at kommentere eller fremsætte meninger om de udstillede katte
- Efter tilladelse fra dommeren at informere udstillerne om bedømmelsesresultatet
- Informere udstillingssekretariatet hvis et bur er tomt
- Være mindst 15 år gammel

6.2.2 Assistance fra stewarder
En dommer skal have assistance fra mindst to stewarder og kan desuden være assisteret af en sekretær udpeget af arrangøren.
På udstillinger hvor udstillerne selv må præsentere kattene for dommeren, er det kun nødvendigt med en steward.

6.2.3 Stewardcertifikater
Arrangøren er forpligtet til at sørge for at dommeren har de nødvendige stewardcertifikater til rådighed før bedømmelserne begynder.
Det anbefales at arrangøren benytter det stewardcertifikat som kan downloades fra FIFes hjemmeside og som kan justeres, hvis det er nødvendigt.
Stewardcertifikatet skal udstedes på et af de tre officielle FIFe sprog, dvs. engelsk, fransk eller tysk.
Dommeren skal notere på stewardcertifikatet om hvorvidt der er tale om en udstilling hvor stewarder præsenterer kattene eller om der er tale om en udstilling hvor ejerne har tilladelse til at fremvise kattene selv.
Dommer skal give det originale stewardcertifikat direkte til stewarden.

6.2.4 Uddannelse af stewarder
Hvert FIFe medlem er ansvarligt for uddannelsen af stewarder.

6.3 Udeblevne katte
Katte kan først erklæres ”absent” på dommersedlen efter at stewarden har forespurgt i udstillingssekretariatet.
Katte, der ikke er til stede i deres bur under bedømmelsen af den klasse, hvortil de hører, kan ikke senere klassificeres. De kan senere få en bedømmelse af dommeren men uden klassificering.

FD appendix §42: Solgte katte må normalt ikke udleveres, før udstillingen lukker den sidste aften.

6.4 Vurdering af den udstillede kats kondition i forhold til kattens alder
Under bedømmelsen af en udstillet kat skal dommeren vurdere den generelle kondition af den udstillede kat i forhold til kattens alder.

6.5 Flytning af en udstillet kat under bedømmelsen
En dommer kan ikke flytte en udstillet kat fra en klasse eller varietet, gruppe eller race til en anden klasse, varietet, gruppe eller race medmindre der er tale om en administrativ fejl.
Dommeren kan anbefale en flytning for den efterfølgende udstilling. En kat som optræder i den fejlagtige varietet, gruppe eller race modtager en fuld bedømmelse i den forslåede race, varietet eller gruppe, men uden kvalifikation eller klassifikation.
I tilfælde af flytning af gruppe, skal dommeren anbefale en flytning inden den næste udstilling.

6.6 Ingen bedømmelse foran burene
Det er forbudt at dømme foran udstillingsburene.

6.7 Dommerringen
6.7.1 Adgang til dommerringen
a. Adgang til dommerringen er forbudt for:
- Udstillere, medmindre udstillingen er organiseret iflg. artikel 6.7.2.b og 6.7.2.c
- Medlemmer af udstillingskomiteen, hvis de er udstillere, medmindre udstillingen er organiseret iflg. artikel 6.7.2.b og 6.7.2.c.
- Tilskuere

6.7.2 Præsentationsprocedure
Hvert FIFe medlem kan organisere udstillinger efter en af følgende procedurer:

a. Kattene hentes og fremvises af stewarder:
- Hver dommer har mindst 2 stewarder til rådighed
- Kattene bringes til et bur i dommerringen af en steward og præsenteres for dommeren af en steward
- Stewarden vil gøre sit bedste for ikke at præsentere sin egen kat

b. Kattene bringes til dommerringen af udstilleren, men præsenteres af en steward:
- Hver dommer har mindst en steward til rådighed
- Stewarden kalder de katte (kattens katalognummer) som dommeren ønsker at se op til dommerringen og anbringer kattens katalognummer på buret i dommerringen
- Ustilleren (eller en person udpeget af udstilleren) sætter katten ind i det tildelte bur
- Efter katten er sat ind i buret, skal udstilleren forlade dommerringen
- Hvis en udstiller ikke har mulighed for - eller ikke ønsker at - bringe katten til dommerringen, er stewarden forpligtet til at hente katten og anbringe den i buret i dommerrringen
- kattene præsenteres for dommeren af en steward

c. Kattene bringes til dommeringen og præsenteres af udstilleren:
- Hver dommer har en steward til rådighed
- Stewarden kalder de katte (kattens katalognummer) som dommeren ønsker at se op til dommerringen og anbringer kattens katalognummer på buret i dommerringen
- Ustilleren (eller en person udpeget af udstilleren) sætter katten ind i det tildelte bur
- Efter katten er sat ind i buret, skal udstilleren forlade dommerringen
- Når dommeren eller stewarden kalder på katten via dens katalognummer, præsenteres katten af ejeren for dommeren
- Hvis en udstiller ikke har mulighed for - eller ikke ønsker at - bringe katten til dommerringen eller præsentere katten for dommeren, er stewarden forpligtet til at hente katten og anbringe den i buret i dommerrringen samt præsentere den for dommeren

Uanset den valgte procedure:
- Hver dommer har bure i dommerringen til rådighed til mindst 4 katte
- Kattene skal altid præsenteres med deres katalognummer synligt på skrift
- Det er obligatorisk for dommere at dømme i offentlighed foran publikum. Det står dommeren frit at give forklaringer og meddele resultatet.
- Når dommeren har afsluttet sin bedømmelse eller når dommerens afgørelse er meddelt, vil enten dommeren eller stewarden bede kattenes ejere om at tage deres katte, eller også vil stewarden bringe katten tilbage til udstillingsburet
- Under Best In Show er det kun tilladt for stewarder at præsentere kattene (se artikel 4.9.5)

6.7.3 Elektroniske apparater
Det er forbudt for en dommer, dommerelev eller steward at have tændt for mobiltelefoner og lignende elektronisk udstyr, mens der dømmes og under Best in Show. Dette er også gældende for udstillere i dommerringen.

6.8 Dommersedlernes lay-out
6.8.1 Layout og sprog
Lay-out på bedømmelsessedler skal så vidt muligt være ensartet på alle udstillinger afholdt i FIFe regi og skal indeholde FIFes logo..
Overskrifterne skal være på engelsk, fransk og tysk. Det står frit for arrangørerne at tilføje deres eget sprog.
De officielle dokumenter og bedømmelses, der udleveres til dommeren til underskrift forud for bedømmelsen må hverken indeholde den udstillede kats navn eller dens ejers navn.
Dommersedlen skal som minimum indeholde følgende data:
Dato og sted for udstillingen.
Katalognummer på katten til bedømmelse
Race og farve (EMS-koden)
Gruppe (hvis racen dømmes i grupper)
Fødselsdato
Køn
Klasse som katten skal dømmes i.
Dommeren kan skrive bedømmelsen på et af de tre officielle FIFe sprog (engelsk, fransk eller tysk) eller på det sprog (eller et af de officielle sprog) i det land, hvor udstillingen afholdes. Dommerens bedømmelse skal være læselig.

6.8.2 Diplomer og uddeling af bedømmelser
Kattens navn skal stå på det diplom, der uddeles sammen med bedømmelsen. Ellers skal arrangøren skrive kattens navn på bedømmelsen så snart Best In Show er færdigt.
Bedømmelserne skal uddeles til udstillerne i løbet af udstillingen.

6.9 Kvalificering og klassifikation
Dommeren tildeler en kvalificering til hvert katalognummer i alle klasser med undtagelse af:
- Klasserne 1 og 2: Supreme Champion, Supreme Premier, Europa Champion, Europa Premier, FIFe American Champion, FIFe American Premier
- Klasse 13c: Bedømmelses klassen, se artikel 5.4
- Klasse 14: Huskatte (HCL/HCS); se artikel 5.5.3
- Klasser for ikke-godkendte racer (* non); se artikel 5.5.3
- Klasser for ikke-godkendt Langhår/Korthår (XLH/XSH); se artikel 5.5.1 og 5.5.3
- Øvrige klasser; se artikel 5.6

Kvalifikationer:
- Minimum 88 points: Excellent
- Minimum 76 points: Meget god
- Minimum 61 points: God
Klassifikation:
- Inden for den samme klasse vil kattene blive klassificeret med 1, 2, 3 og 4
- Der findes ingen uafgjort.

Ingen kat kan tildeles et certifikat medmindre den har opnået Excellent 1 og det nødvendige antal point i sin klasse:
Klasse 3-4: CACS - CAPS 97 point
Klasse 5-6