JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Katteracer > Kategori 4
 

Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
-- 
Abyssinier/Somali
Balineser, Orientalsk kort- og langhår, Siameser
Cornish Rex
Devon Rex
German Rex
Japanese Bobtail
Peterbald
Russian Blue
Sphynx
Foreløbigt godkendte racer
Huskatte


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Kategori 4

 Kilde: Royal Canin
<br>Fotograf: Lenfant
<br>
 Siameser med orientalerkilling
  
Kategori 4 består af 13 racer – Abysinnier, Somali, Balineser, Orientalsk korthår, Orientalsk langhår, Siameser, Cornish Rex, Devon Rex, German Rex, Japanese Bobtail, Peterbald, Russian Blue og Sphynx.

Balineser, Orientalsk korthår, Orientalsk langhår og Siameser er søskenderacer. Det vil sige, at de fire racer har fælles standard (beskrivelse af udseende) og indbyrdes kan parres med hinanden, uden at det derfor giver racekrydsninger.
Af og til betyder det, at der fødes kuld med forskellige racer i kuldet. Siameser og Orientalsk korthår i samme kuld er meget almindeligt, ligesom man kan få Balinesere og Siamesere i et kuld. I enkelte tilfælde kan man faktisk få alle fire racer i samme kuld, men det hører til sjældenhederne.

Derfor er der ikke seperate beskrivelser af de 4 af racerne, men en fælles beskrivelse, der fortæller om de fælles træk, der er for dem, men også om forskellighederne.

På samme måde er Abysinnier og Somali søskenderacer og beskrives derfor sammen.


FIFe Standard: Category 4

ABY Abysinnier
BAL Balineser
CRX Cornish Rex
DRX Devon Rex
GRX German Rex
JBT Japanese Bobtail
OSH Orientalsk korthår
OLH Orientalsk langhår
PEB Peterbald
RUS Russian Blue
SIA Siameser
SOM Somali
SPH Sphynx