JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Opdræt > Stamnavn > FIFe og Felis Danicas regler for stamnavne
 

Stamnavn
-- 
FIFe og Felis Danicas regler for stamnavne
Ansøgning om stamnavn
Betaling
Godkendt katteri
Mentorordning
Killinger første gang
24 måneders regelen for hunkatte
Farvegenetik
Købsaftale
Parringsaftale
EMS systemet
Avlshanner


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 FIFe regler for stamnavn - FD tilføjelser

Regler for stamnavn (FIFe)


 1. FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) har et internationalt register over stamnavne (BCN, Book of Cattery Names) registreret af FIFe medlemmer og godkendt af FIFe.
 2. Anvendelse af et stamnavn ikke registreret i FIFe BCN er ikke tilladt for noget individuelt medlem

  Felis Danicas Nationale regler
  En opdrætter, som er indehaver af et stamnavn, skal altid bruge stamnavnet ved registrering af kuld.

 3. Et stamnavn er en opdrætters private og personlige ejendom og kan efter registrering ikke ændres, videregives eller overlades til andre, med undtagelse af de i afsnit 4 nævnte tilfælde. En opdrætter må kun være indehaver af ét stamnavn.

 4. Når et stamnavn er blevet registreret i et partnerskab, kan ingen af partnerne erhverve sig et andet stamnavn.

 5. I tilfælde af separation/skilsmisse i et partnerskab skal FIFes sekretær have meddeles om, hvem af partnerne, der bibeholder stamnavnet.

  Der skal være meget gode grunde til, at et udstedt stamnavn kan blive ændret.

  I tilfælde af stamnavnsindehaverens død kan stamnavnet ikke blive brugt de næste 20 år, medmindre det overføres til en retmæssig arving, der er medlem af den samme sammenslutning/klub.

  Hvis et FIFe-medlem er nødsaget til at ekskludere et medlem, skal dettes navn og stamnavn rapporteres til FIFe sekretariatet.

  Felis Danicas Nationale regler:
  Stamnavnet er opdrætterens private og personlige ejendom og kan ikke overføres til andre. I tilfælde af separation/skilsmisse skal det umiddelbart meddeles FD, som videresender informationen til FIFe om, hvem der beholder stamnavnet.

 6. Et stamnavn registreret af FIFe efter 01-01-85 skal indeholde den internationale landekode for det land, hvor indehaveren er bosat på tidspunktet for stamnavnets registrering, d.v.s. D for Tyskland, E for Spanien, S for Sverige, etc.

 7. Ingen kat kan bære et andet end opdrætterens stamnavn. Opdrætteren er ejeren af hunkatten på parringstidspunktet.

  Dog kan opdrætteren give køberen af en drægtig kat tilladelse til at registrere afkommet med den nye ejers stamnavn.

 8. Et stamnavn må ikke indeholde
  - mere end 18 bogstaver eller tegn, d.v.s. bortset fra landskoden.
  - en EMS-kode eller anden forkortelse for en race eller en races navn
  - Indeholde ordet ”katteri” på noget sprog


  Felis Danicas Nationale regler
  Stamnavne i Felis Danica kan kun ansøges og anvendes som præfix (dvs. foran kattens navn)

 9. Ansøgning om registrering af stamnavn skal FIFe-medlemmet sende til FIFes sekretær. Tre alternative navne skal indsendes.

  Et stamnavn kan kun blive registreret, hvis ikke et identisk eller lignende stamnavn, der kan give anledning til forveksling, er opført i BCN.

  Et gebyr besluttet af FIFes generalforsamling vil blive opkrævet for registrering af et stamnavn

  Felis Danica Nationale regler
  Ansøgning om stamnavn skal sendes via egen klub til Felis Danica. Ansøgningen skal sendes på Felis Danicas officielle ansøgningsskema. Mindst tre (3) forslag skal medsendes i prioriteret rækkefølge. Afgiften for stamnavn besluttes af Felis Danicas plenarforsamling. Nå FIFe har godkendt stamnavnet, meddeles dette FD, der sender et stamnavnsbevis, samt FDs og FIFes stambogsføringsregler.
  Hjemmeboende børn under 18 år kan ikke få selvstændigt stamnavn