JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Opdræt > 24 måneders regelen for hunkatte
 

Stamnavn
Godkendt katteri
Mentorordning
Killinger første gang
24 måneders regelen for hunkatte
Farvegenetik
Købsaftale
Parringsaftale
EMS systemet
Avlshanner


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 24 måneders regelen - forstå den bedre.

Vær som opdrætter meget opmærksom på FIFes regler om Avl og registrering § 2.3:

2.3 Avlshunner

Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godkendelse fra en dyrlæge og/eller det nationale avlsråd.

En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl.

En hunkat må ikke tillades at blive parret af en anden hankat inden for 3 uger efter den tidligere parring.


Desuden er ovennævnte paragraf nævnt i Felis Danicas Stambogsføringsregler:


Felis Danicas nationale stambogføringsregler

1 Registrering af kuld

Ved registrering af kuld gælder følgende regler:

………..

i) Ved ansøgning om stamtavler påser FD’s stambogsfører, at bestemmelserne i FIFe’s Avls og registreringsregler §2.3 vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes.
Opdrætterens første overtrædelse heraf medfører, at stamtavlerne udfærdiges til dobbelt takst. Yderligere tilfælde medfører, at stamtavlerne udfærdiges til femdobbelt takst. Yderligere overtrædelser vil desuden medføre, at sagen vil blive forelagt FU til individuel vurdering.

.........


Disse paragraffer skal tages meget bogstaveligt!

Hvis der ikke på forhånd er søgt om tilladelse til en parring til det 4. kuld inden for 24 måneder - enten med en dyrlægeattest fra FØR parringstidspunktet eller en godkendelse fra avlsrådet FØR parringen bliver stamtavler første gang udfærdiget til dobbelt takst.

I yderste konsekvens vil man nå op på 5 dobbelt takst!!! ( 1005,- kr./stamtavle) og risikere at blive nægtet serviceydelse fra Felis Danica.

Pas på, det kan nemt smutte med et par dage, så vær opmærksom på denne regel.