JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Opdræt > Godkendt katteri
 

Stamnavn
Godkendt katteri
-- 
Ordforklaringer
Katteriets forhold - retningslinier
Katteriets forhold - løbegårde
Procedure
Godkendelsesskema
Tilmelding til godkendelse
Mentorordning
Killinger første gang
24 måneders regelen for hunkatte
Farvegenetik
Købsaftale
Parringsaftale
EMS systemet
Avlshanner


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Godkendt katteri

JYRAK katterigodkendelse tager primært sigte på, at de fysiske rammer for kattene mindst er i henhold til FIFes (Féderation Internationale Féline) regler for avl og opdræt.

Der er to måder at få sit katteri godkendt. Det er valgfrit, hvilken metode man som opdrætter, vælger.


  1. Godkendelsen foretages af en eller to personer, der enten er konsulent for JYRAK, er katterigodkendelseskonsulent udpeget af bestyrelsen eller er bestyrelsesmedlem.

  2. Godkendelsen foretages af en dyrlæge.


Katterigodkendelserne udstedes for en periode af tre år, og det er opdrætteren, der har ansvaret for, at de fysiske rammer til enhver tid er ajourført.

Ved flytning bortfalder katterigodkendelsen.

De helbredsmæssige forhold er FIFes minimumskrav og skal være en naturlig del af opdrættet af katte.

Godkendelsen er en frivillig ordning for opdrættere, der er medlem af JYRAK.

1. Formål:

JYRAKs katterigodkendelse tager primært sigte på, at de fysiske rammer for katten(e) er i henhold til FIFes regler for avl og opdræt. De helbredsmæssige forhold skal være i orden og opfylde FIFes mindstekrav.


Opholdsrum. Generelle forhold. (FIFe/fysiske rammer)

Opholdsrum, sovepladser, madskåle og toiletbakker etc. skal til enhver tid være rene.

Katte skal hele tiden have adgang til vandskåle med friskt vand, det korrekte foder, når dette er påkrævet eller ordineret, komfortable liggepladser, lege- og aktivitetssager og klatretræer eller lignende.

Katte skal have tilstrækkelig plads til at kunne bevæge sig og lege og bør nyde familiære forhold.

For katte, uvante med ekstreme temperaturer, er området mellem 10 og 35 grader celsius acceptabelt, men temperaturer enten under eller over disse områder nødvendiggør adgang til opvarmning eller nedkøling.

Der skal være ventilationsfaciliteter med adgang til frisk luft (vinduer, døre, aircondition) for derved at minimere lugt, fugt og træk.

Dagslys og kunstigt lys skal være til rådighed.

Rengørings- og desinfektionsmidler til gulve, vægge og møbler skal altid forefindes.

Selv om katte nyder at have selskab af andre katte, skal man undgå overbelægning, da det kan føre til stress og aggressivitet og – især - øge risikoen for sygdom.

Hver enkelt kat eller killing skal dagligt gives individuel opmærksomhed, der omfatter håndtering med kontrol af den almene sundhedstilstand.


Adskilt opholdsrum (FIFe/fysiske rammer)

Hvor katten(e)s opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet.
Under disse forhold kræves minimum 6 kvadratmeter gulvflade med en højde af mindst 1,80 m. pr. kat.

Der skal være mere end eet niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet.

Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker og vejrfaste.
Med udendørsfaciliteter skal katten(e) have adgang til tilstrækkelig skygge for at beskyttes mod direkte sollys. I disse tilfælde skal katte have adgang til indendørsrum, så de kan forblive tørre, hvis det regner eller sner. Arealerne skal konstrueres på en måde, der er let at dræne.


Hankatte i aflukkede rum (FIFe/fysiske rammer)

Avlshanner, der er nødt til at bo i aflukkede rum, skal have;
adgang til et område på mindst 6 kvadratmeter gulvflade med en minimumshøjde af 1,80 meter. Mindst to kvadratmeter skal være lukket og vejrfast.

Hvis dette opholdsrum deles med andre, skal den tilgængelige overflade være større.

I alle opholdsrum skal der være mere end eet niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet.

Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker.


Helbredsmæssige forhold (FIFe) - generel omsorg

Voksne katte og killinger skal efter gældende regler revaccineres.

Katte/killinger skal tilses af dyrlæge, såfremt der er mistanke om sygdom.

Parasitter, som f.eks. lopper, flåter, mider, indvoldsorm, hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte skal undersøges regelmæssigt og om nødvendigt behandles.

Der skal tages særlige forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie- og svampesygdomme, omfattende vaccinationer, når de er tilgængelige.

Alle fødsler skal foregå under opsyn i tilfælde af, at der opstår problemer.
Avlshunner i fødsel eller med diende killinger skal have mulighed for at være i et separat område/rum.


JYRAK - GODKENDT KATTERI

Godkendelsen udstedes for en periode af 3 år. I tilfælde af ny bolig skal katteriet re-godkendes, hvis det ønskes af opdrætteren.

Godkendelsen er en frivillig ordning for opdrættere, der er medlem af JYRAK.