JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  JYRAK
 

Bliv medlem af JYRAK
Bestyrelse
Stambogssekretærer
Stamnavn
Konsulenter
Studiekredse
JYRAKs Love og regler
Medlemsfordele
Kontakt JYRAK
Spørg bestyrelsen


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 JYRAK

Jydsk Racekatteklub, der blev stiftet i 1934, er langt den største af de tre hovedklubber der er medlem af Felis Danica.
JYRAK har i dag ca 800 medlemmer, der repræsenterer stort set alle racer inden for kattesporten.

At være den største klub både i Danmark forpligter naturligvis, og derfor følger JYRAK nøje udviklingen inden for sporten, og forsøger at servicere sine medlemmer på bedst tænkelige måde.

JYRAKs bestyrelse
Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen i JYRAK, og vil derfor repræsentere mange forskellige kompetencer, som vi ser som en styrke i udviklingen af JYRAK.

Kontakt os gerne på mail, eller evt. på telefon.
Bestyrelsen er ikke ansat af JYRAK, men arbejder ulønnet og frivilligt i sin fritid, og som alle andre kan man være på arbejde eller ferie, være syge eller andet der gør at vi ikke lige kan tage telefonen. De fleste af os er derfor lettest at træffe på mail.

Konsulenthjælp
JYRAK har dygtige konsulenter som kan hjælpe med mange spørgsmål omkring kattehold. Konsulenterne er erfarne opdrættere, som stiller deres ekspertise og erfaring til rådighed for andre opdrættere eller mennesker med katte.

Konsulenterne har mangeårig erfaring indenfor kattesporten og kan hjælpe dig med at få svar på f.eks.:
 • Køns- og farvebestemmelse
 • Råd og vejledning ved valg af race og anskaffelse
 • Rådgivning om adfærdsproblemer
 • Regler om kattehold
 • Hjælp og råd ved omplacering af katte
 • Parring, fødsler og killinger
 • Fodring og pelspleje
 • Hankattehold
 • Udstillinger og stambogsføring
 • Ammeformidling

Sygdomme
JYRAK har desuden en sygdomskonsulent, som kan være med til at rådgive og vejlede i forbindelse med sygdomme hos kattene.

Killingeliste
Som medlem af JYRAK har man mulighed for at få sine killinger annonceret på JYRAKs killingeliste. Den bliver løbende opdateret med killinger, som aktuelt er til salg, og hvis man søger en killing, er det et godt sted at starte. Killingelisten kan findes på JYRAKs hjemmeside.

Godkendt katteri:
JYRAK har som tilbud til sine medlemmer, at de kan få betegnelsen ”Godkendt katteri”.

En katterigodkendelse er et tilbud og sker efter opdrætterens ønske.

Et ”Godkendt katteri” betyder, at en af JYRAKs konsulenter sammen med en tilforordnet til opgaven eller en dyrlæge har besøgt opdrætteren og konstateret:
 • At kattene lever under familiære forhold
 • At de lokaler, kattene færdes i, er af rimelig størrelse i forhold til antallet af katte.
 • At der er lys og luft, der sikrer, at dyrene har mulighed for at udfolde og udvikle sig hensigtsmæssigt.

Godkendelsen er tegn på, at de fysiske forhold hos opdrætteren er i orden, og at opdrætteren er sig sit ansvar bevidst og tilstræber at give sine killinger de bedst mulige opvækstbetingelser.

JYRAKs studiekredse
JYRAK oprettet studiekredse til fælles networking, og der findes pt. 2 af dem.
Uanset om man er medlem eller ej, kan man aktivt deltage i klubbens studiekredse.

Her samles katteelskere ca. en gang om måneden, for under hyggelige former at deltage i forskellige arrangementer - f.eks.: foredrag, film, ekskursioner, hobbyudstillinger, opdrætterbesøg, information om racerne eller "bare" kattesnak.

Studiekredsenes aktiviteter og programmer kan man orientere sig om på JYRAKs hjemmeside.

Studiekredse findes følgende steder: Randers og Sydjylland.

JYRAKs udstillinger
JYRAK arrangerer hvert år mindst 5 internationale katteudstillinger.

Udstillingerne er fordelt primært i Jylland og på Fyn. De fleste udstillinger strækker sig over to dage, hvor alle racer kan udstilles både lørdag og søndag (2 certifikatudstillinger), desuden en enkelt dag på Landsskuet i Herning.

Normalt er der 500 – 600 katte på disse udstillinger, og udstillere og dommere kommer fra hele Europa.

JYRAKs udstillinger er velkendte i hele Europa som værende en god og spændende oplevelse, hvor man udover at få sine katte bedømt, får skabt nye venskaber og kontakter, som er befordrende for det videre avls- og udstillingsarbejde. JYRAK afholder mange Breed BIS, typisk om lørdagen.

JYRAKs hjemmeside
På hjemmesiden vil der løbende blive opdateret så man altid får relevante informationer.

Desuden er det vigtigt for JYRAK at kunne servicere sine medlemmer hurtigt og "smertefrit".

Derfor er der på JYRAKs hjemmeside en række faciliteter som giver medlemmerne mulighed for at betjene sig selv.
Via hjemmesiden er det muligt:
 • at melde sig ind i JYRAK
 • tilmelde katte til udstillinger i Danmark
 • foretage betaling med kort eller Mobilepay


Kontakt
JYRAK kan kontaktes via e-mail på adressen info@jyrak.dk eller direkte til formanden for JYRAK på fomand@jyrak.dk.

Desuden findes informationer om den aktuelle bestyrelse på JYRAKS bestyrelse eller i KatteMagasinet.