JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  JYRAK > Studiekredse > Regelsæt for JYRAKs studiekredse.
 

Bliv medlem af JYRAK
Bestyrelse
Stambogssekretærer
Stamnavn
Konsulenter
Studiekredse
-- 
Regelsæt for JYRAKs studiekredse.
Studiekreds Midtjylland
Randers
Studiekreds Syd
JYRAKs Love og regler
Medlemsfordele
Kontakt JYRAK
Spørg bestyrelsen


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Rammer for studiekredse under Jyrak

§ 0. Studiekredse under Jyrak har til formål, lokalt at udbrede Jyraks formål og værdisætning for alle interesserede.

§ 1. Studiekredse under Jyrak, vælges og godkendes under formandens beretning på Jyraks generalforsamling.

§ 2. Kun studiekredse, som er valgt/godkendt på Jyraks generalforsamling, kan arbejde for Jyrak.

§ 3. På Generalforsamlingen vælges og godkendes under formandens beretning også studiekredslederne, som er ansvarlig over for Jyraks bestyrelse.

§ 4. Studiekredse skal aflægge rapport om årets aktiviteter i studiekredsen, samt informere om tiltænkte aktiviteter for det kommende år. Alle studiekredsaktiviteter skal oplyses på JYRAK's hjemmeside. Hvis der oprettes en separat hjemmeside for studiekredsen, skal der linkes fra JYRAK's hjemmeside og det skal tydeligt fremgå at studiekredsen er en del af JYRAKs aktiviteter.

Der vil årligt afholdes et temamøde mellem studiekredsene og medlemmer fra Jyraks bestyrelse.

Dette temamøde afholdes i januar/februar inden afholdelse af Jyraks generalforsamling.

§ 5. Studiekredsene modtager en gang årligt et støttebeløb på 1000,00 kroner fra Jyrak til aktiviteter.

§ 6. Studiekredsen kan max. have en kassebeholdning på 10.000,00 kroner.
Beløb over den størrelse henlægges i udviklingsfonden, hvorfra studiekredse kan søge om midler.

§ 7. Er kassebeholdningen over kr. 10.000,- udbetales der ikke støttebeløb fra Jyrak

§ 8. Studiekredsens regnskab revideres og godkendes årlig af Jyraks kasserer. Regnskabet skal tilsendes kassereren senest den 15. januar hvert år.