JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Medlemsservice > GF 2006 > Revideret regnskab 2005 > Supp. revisionsbem.
 

Mine oplysninger *
Ansøgning om stamtavler
Tilmelding til killingelisten
Tilmelding til opdrætterlisten *
Tilmelding til avlshankattelisten
Referater


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Supplerende bemærkninger fra revisor.

Redegørelse vedr. mellemværende mellem JYRAK og FELIS DANICA per 31.12.2005


I henhold til henvendelse fra JYRAK's formand og kasserer skal jeg hermed som
generalforsamlingsvalgt revisor redegøre for mellemværendet mellem JYRAK og FELISDANICA
per 31.12.2005.

Som følge af rejse aktivitet har det ikke været muligt at foretage faktisk besøg hos kasserer Linda Seistrup, men jeg har umiddelbart modtaget det ønskede materiale med henblik på at klarlægge
forløbet.

Umiddelbart fremgår af FELISDANICA’ s regnskab per 31.12.2005 følgende mellemværende

  Beløb  Bem.  
Afholdte udstillinger 20058.100(1)
Stamtavler dec. 200523.598,75(2)
Famøse nov. Stamtavler35.076,25(3)
Opført i FDs regnskab som tilgode hosJYRAK66.775,00Ad 1: Afholdte udstillinger i 2005, kr. 8.100:
Beløbet er bogført som hævet i JYRAKs bogholderi den 31.12.2005 og beløbet fremgår af
Bankudskrifter pr 31.12.2005. Beløbet er hævet den 30.12.2005. Beløbet er således først indgået på FELISDANICA’s bankkonto i begyndelsen 2006. Det er således korrekt at beløbet dkk 8.100,- ikke er medtaget som kreditor den 31.12.2005, idet beløbet per. 31.12.2005 var hævet på JYRAK’s konto.

Ad 2: Stamtavler dec 2005, kr. 23598,75:
Beløbet er ikke bogført per. 31.12.2005 i JYRAK's regnskab, hvilket må anses for at være en fejl. Det omhandlede beløb blev under revisionen af årsregnskabet behandlet, men idet de generalforsamlingsvalgte revisorer ikke anså beløbet for at have væsentlig indflydelse på regnskabet, blev det aftalt med kasserer Linda Seistrup, at regnskabe, som var færdigudarbejdet på daværende tidspunkt, ikke blev rettet.
Revisorerne valgte at påføre regnskabet en påtegning uden bemærkninger.

Korrigeret for det nævnte forhold ville regnskabets nøgletal se ud som følger:

Hovedpost i regnskabet  Revideret regnskab  Korrigeret regnskabstal  
Årets resultat:171.197152.318
Passiver i alt:1.011.7611.011.761
Egenkapital888.170869.291Det var på revisionens opfattelse, at den ovennævnte korrektion ikke ville ændre læserens opfattelse af JYRAK’s økonomiske situation.
Undertegnede beklager selvfølgelig, at dette ikke er opfattelsen hos dele af JYRAK’s bestyrelse og vil således ved revisionen af regnskabet for 2006 være ekstra opmærksomme på sådanne forhold, og sikre at disse medtages i regnskabet.

Ad 3: Nov. Stamtavler kr. 35.076,25:
Beløbet er ifl. JYRAK's regnskab bogført betalt den 20.12.2005. Ifl. Forskellig e-mail korrespondance mellem JYRAK og FELISDANICA v. kasserer Susanne Christoffersen har der været problemer med at få den nævnte overførsel foretaget.

Først i Januar 2006 lykkes det ifølge mail fra Susanne Christoffersen at overføre beløbet.


Beløbet er bogført som hævet i banken per. 31.12.2005, og er således ikke opført som gæld til FELISDANICA pr. 31.12.2005. Beløbet per. 31.12.2005, og er således per. 31.12.2005. Beløbet fremgår desuden af afstemningen af de likvide beholdninger per. 31.12.2005, som ikke hævet på i banken. Idet beløbet efterfølgende er hævet på JYRAK’s konto/girokonto, og denne hævning er sket inden revisionen af årsregnskabet har undertegnede ikke fundet anledning til bemærkninger vedr. ovenstående.


KONKLUSION:
Det er undertegnedes opfattelse at regnskab udviser et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling per. 31 .12.2005. Der er umiddelbart ingen af de nævnte forhold som ændrer på undertegnedes opfattelse af regnskabet og foreningens økonomiske stilling.


Med venlig hilsen
Allan From