JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Opdræt > Godkendt katteri > Katteriets forhold - retningslinier
 

Stamnavn
Godkendt katteri
-- 
Ordforklaringer
Katteriets forhold - retningslinier
Katteriets forhold - løbegårde
Procedure
Godkendelsesskema
Tilmelding til godkendelse
Mentorordning
Killinger første gang
24 måneders regelen for hunkatte
Farvegenetik
Købsaftale
Parringsaftale
EMS systemet
Avlshanner


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 JYRAK godkendt katteri
Katteriets forhold - retningslinier

Katteriets forhold:
 • Katteriets bygningsmæssige forhold, hvad enten det er en privat beboelse, en del af en privat beboelse eller bygninger, der ikke fysisk er del af en privat beboelse, skal være af en ordentlig konstruktion og godt vedligeholdt.
 • Det er ikke tilladt at holde katte permanent i bure eller mindre rum. En kat skal altid have adgang til min. 6 kvadratmeter gulvareal.
 • Rummene skal være passende opvarmede eller afkølede for at beskytte kattene mod ekstrem varme og kulde. Temperaturen skal holdes inden for et område, der ikke udsætter kattene for varme- eller kuldestress.
 • Rummene skal være passende ventilerede for at sikre kattenes helbred og velvære. Rummene skal have mulighed for udluftning via vinduer, døre eller ventilatorer og bør ventileres på en sådan måde, at kattene ikke udsættes for træk, lugt eller fugt.
 • Rummene skal have tilstrækkelig belysning gennem vinduer og ved kunstig belysning, der skal kunne minimeres. Lyset skal sikre en ensartet belysning af en tilstrækkelig intensitet, som tillader en rutinemæssig inspektion, rengøring og almen omsorg for kattene.
 • Hvor kattenes opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet; der kræves
  • Adgang til minimum 6 kvadratmeter bevægelsesareal med en højde af mindst 1,80 meter pr kat.
  • Der skal være mere end eet niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet
  • Alle områder skal være egnede til adgang for mennesker
  • Udendørs arealer skal være drænede og vejrfaste
  • Deles kattens opholdsrum med flere, skal det tilgængelige gulvareal være større

 • Hvis sollys vil kunne udsætte kattene for overdreven varme, skal der være områder med tilstrækkelig skygge, som tillader kattene at søge beskyttelse med sollyset
 • Madskåle, vandskåle, sovepladser og bygningens indvendige overflader skal holdes rengjorte
 • Foder skal opbevares på en måde, som beskytter mod parasitter, sygdomsbærere (f.eks. insekter) og kemisk forurening. Tørfoder skal opbevares på et tørt og køligt sted. Letfordærvelige fødevarer skal opbevares på køl. Forhold, som påvirker holdbarheden af foderet, f.eks. ekstrem fugt og temperaturpåvirkninger, uhygiejniske forhold, udsættelse for lys og iltning, skal påses for at forhindre forringelse af foderets næringsværdi.
 • Kattene skal have adgang til foder og vand, hvis ikke andet er ordineret af dyrlægen. Foderet skal være frit for forurening og være sundt og velsmagende med tilstrækkelig mængde og næringsværdi, der opfylder det daglige behov, alt efter kattens kondition, størrelse og alder.
 • Killinger skal fodres med passende mængde foder for at sikre en normal vækst. For voksne katte skal en normal kropsvægt vedligeholdes mht. race, køn og alder
 • Madskåle skal være tilgængelige for alle katte og skal placeres i passende afstand fra kattebakker
 • Alle områder, hvor katten(e) befinder sig, skal rengøres jævnligt
 • Alle katte skal have adgang til kattebakker. Antallet af kattebakker skal være passende til antallet af katte
 • Kattebakker tømmes/renses minimum én gang i døgnet