Kort om Racerne

Klik på de understregede racer i venstre side for at hoppe til pågældende race.

Racebeskrivelserne er en kort beskrivelse af de racer, der er godkendt i FIFe. Er du interesseret i at vide mere om de enkelte racer, findes mere uddybende beskivelser i mange bøger, ligesom Specialklubben/erne for racen har mere information.

Det er heller ikke alle racer, der har en racebeskrivelse med. Det kan skylde, at der ikke er opdrættere her i landet, der arbejder med denne race, eller at den er ved at blive oversat til brug på hjemmesiden. Vi håber på i løbet af kort tid at have beskrevet alle racer godkendt af FIFe.

For alle racers vedkommende er medtaget FIFes standard, pointskala, og EMS koder.

Hvis der findes en Felis Danica specialklub er den nævnt, og hvis Specialklubben har en hjemmeside er der link til denne side.